zaterdag 29 april


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Herenkoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jeroen Kwint, Thema: "Zij draagt zaad";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Cantores;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., zr. J. Krikken;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 30 april


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Thema: in de kerk van Achlum; PKN, 09.30 u., Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., Ds. J.D. Kraan Burgum.; Terptsjerke, 19.00 u., Mw. B. Bosscha Nes.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 10.00 u., ds. P. Rozeboom;
Ameland
PKN, Hollum , 09.30 u., ds.P. van Veldhuizen; Nes, 10.45 u., ds.P. van Veldhuizen;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., G.J. v.d. Lagemaat;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Pastor C. Akkerboom;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. K. de Gier; Hervormde kerk, 09.30 u., ds. B.G. Keizer;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds.L.H.Th. Kooij; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. M.K. Boersema;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds J. den Admirant;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 09.30 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 09.30 u., Tom Korf;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. G.J.D. de Haan;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds J. Cremer;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds J.G. Arensman; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., Ds. K. van Marrum ;
Britsum
PKN, Prot. Gem., 09.30 u., ds. Buizer-Tchiengang in Nicolaastsjerke Koarnjum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. C.D. Affourtit; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. C.D. Affourtit;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J.H. Koerts; Gereformeerde kerk, 13.45 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Stef Schagen ;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds. H. Linde;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds F. G. Fink;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. J. Glas;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds. E.J. Keulen; Kruiskerk, 09.30 u., ds. H. Bousema; Kruiskerk, 19.00 u., Ds. E.J. Keulen;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. S. Wijbenga uit Kootstertille;
Burum
PKN, Burum/Munnekezijl/Warfstermolen, 09.30 u., ds P.A. Crom; Burum/Munnekezijl/Warfstermolen, 09.30 u., ds H. de Vries;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.van Walsem; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.J.van Walsem;
PKN, De Ontmoeting, 09.30 u., ds. S. Boukes; Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Dhr. L. Blees, Damwâld;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., br K.Wijbenga; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., br J.H. Rintjema;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Gerke Oostra; Filadelfiagemeente, 19.30 u., Eltjo Prins Zendeling, Thema: Is Nederland een zendingsveld?;
PKN, Toer-tsjerke (Toerstrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. A. de Vries;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Gezamenlijke dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., Gemeenteleden, Thema: viering Filippijnen; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Harold Kooistra; Enjoy Life Church, 10.00 u., "Goed nieuws" dienst, Thema: In Zijn (Jezus) striemen ben je genezen, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., Hiele Dijkstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. H. Erkelens; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. J.H. Tempelman;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds G. Rol; De Herberg, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. B.P. de Boer; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., dhr. J. Wagenaar;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., Br. F. Gorter;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., ds. A.C. van der Wekken;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., Chr. Gereformeerde kerk;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Bert Rietberg; Victory Church, 10.30 u., Da Christien Ferrari-van Schuppen;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Br. Ger Booy;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. van Mulligen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. van Mulligen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. K.D. Smit; De Fontein, 14.00 u., ds. J.H. Tempelman;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., . leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Dhr. G. van Vulpen Zwolle;
PKN, De Arke, 09.30 u., dhr. R. Bergsma ; Grote Kerk, 11.00 u., ds. T. Oldenhuis, Thema: Grunneger Dainst; Menorah, 09.30 u., ds. J. van der Veen; Oase, 09.30 u., ds. H.J. de Groot, Thema: Doopdienst; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. H. Klein-Ikkink;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., * *, Thema: Zendingsdienst; Bethel, 11.30 u., * *, Thema: Zendingsdienst; Bethel, 19.30 u., * *, Thema: Thema avond Huwelijk;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. Y Riemersma - Beintema;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds R. de Pee; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. A. Bloemendaal; Hervormd, 14.00 u., ds. A. Bloemendaal;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. P.D.J. Buijs; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. P.D.J. Buijs;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. T. Groenveld, Thema: dienst in GKV Twijzel;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds.J.Tiggelaar;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., . .;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Dhr. A. W. M. Hoekstra, Surhuisterveen;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. T.R.A. Simonides Burdaard;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. van Buuren;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., ds C. Glashouwer;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. C. Bos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D.J.K.G. Ruiter;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Zorginstelling, Talma huis, 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Franeker
PKN, De Rank, 19.00 u., ds. L.A. Bergstra; Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Ton Stier; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harmen Hilverda, Leeuwarden;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., J. Van Belle;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds. M.A. de Niet; de Paedwizer, 14.00 u., ds. H. Jagersma;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 19.30 u., geen, M.m.v: euphoniumspeler H.de Boer ;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Ds.L.Westra, Thema: Dienst in Gaast;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Glas;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds J. Wassenaar;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., Ds. mevr. A van der Honing;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Zangdienst o.l.v. de zangdienstcommissie;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. K. Snijder;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. Binne Toering; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Evangelist F. Kotadiny;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. H.J. Siegers; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. S. de Jong;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. M. Veen, Achlum (dienst in Midlumerlaankerk);
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 19.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen, Thema: Vesper;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.G.Elzen; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Tom Pikker;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. P. Zuidema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. J. Meijer;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., Zr. I. Baron;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J. Jongsma;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. H. van Eeken; Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., Ds. H. van Eeken;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. K.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. R. Klunder-Douma; Trinitas, 09.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Stef Schagen;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., * pastor Reijer Pasterkamp (plaatselijke voorganger);
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 09.30 u., ds Hinne Wagenaar, Thema: Regio dienst in Mantgum;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. R. Praamsma;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. G. Kiers, Doornspijk; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. G. Tomassen, Ermelo;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., ds. Simon van der Linden;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. P Lindhout;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor S. de Jong;
Kimswerd
PKN, Laurentiuskerk, 09.30 u., ds. W. v.d. Heide;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds. R. de Pee;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen, M.m.v: Gospelgroep "All for One";
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Kootstertille
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., J. Glas;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. Klaes M. Bandstra;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Langweer
PKN, PKN, 09.30 u., . .;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Muziekteam, M.m.v: Muziekteam;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Bethelkerk, 17.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, De Salvator, 09.30 u., Julia Molenaar, Thema: Kampioen hoop houden!; De Salvator, 11.30 u., Julia Molenaar, Thema: Kampioen hoop houden!;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Th Havinga; De Morgenster, 16.30 u., ds. P. Groen;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, P.G. Elim, 10.00 u., Dhr. P. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. A.J.J. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., Ds. R. Veenboer, Leeuwarden; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 09.30 u., ds J. van Twist; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. J.J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. D. Lof Leeuwarden;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Willem Ouweneel, Thema: Koningschap in de 400 stille jaren;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., majoor F. van de Werf;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., dhr. J. v.d. Ven; Parkhove, 11.15 u., da. T. Reichman;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. R. van Gulik-Renooy; Oase, 09.30 u., ds. P.R. Beintema;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J.J.A. Geerts; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., prop. G.A. van Ginkel; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds T.J. de Heer;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. Theun v.d. Velde, M.m.v: Sound of Faith;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Huitema;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., mevr. A. Plantinga;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Vlasman, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven, Oldeboorn;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Mevr. Fr.Wesseling-Schilstra De Tike;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. H. Bijl uit Gorinchem;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. Trouwborst;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Afsluiting Sportweek, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. C. Bos (Urk) gez.. CGK in Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E.C. Rooseboom;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds.Scholing (Hoogeveen);
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W.v.d.Veen Assen;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 14.00 u., op locatie , M.m.v: Op locatie ;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. Wessels;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. W. Boorsma, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., dhr. C. van Rijn Sneek;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., B. Smedes;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof, M.m.v: Arauna ( dienst in Jubbega);
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. F.J. Daane;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 19.30 u., ds. H. Roozendal;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., ds C.Hogchem, Thema: Heilig Avondmaal; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., ds C.Hogchem, Thema: Na Betrachting Heiligavondmaal;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds W. Bloemendaal;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., mw. W.G. Jansen-Baltink, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. Y. Zagema,dienst in Antonius kerk;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., Haitze Wiersma;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., pastor H.G. Koops-Brals;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. J.P. Boomsma;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. C. Bos;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.A.Elverdink;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Da. D. v.d. Leij;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds. D.M. Hasper;
Scharsterbrug
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J de Roo;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., ds T. Salakay;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., da E.P. Muilwijk-Huis;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. P J Krajenbrink-Bennink, Vorden;
Slappeterp
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., ds. A Vriend;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds D.J . Steensma (Feanwalden); Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. A.C. van der Wekken; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Herman Haan ;
Leger des Heils, Kerkgenootschap Leger des Heils/Bij Bosshardt, 10.00 u., majoor H. Kooyman;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. F.H. Welbedacht; Oosterkerk, 10.00 u., Gezamenlijke dienst in de Martinikerk;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. H. Wiersma;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. S. Sterk;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., de heer H. van Egmond;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., Mevr. B Posthumus;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds. D. de Jong, Voorthuizen;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., dhr. J. van der Meer - Oosternijkerk;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., Ds. R. van de Kamp; CGKV, 14.00 u., dhr. B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Y. van der Ploeg;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., drs A Fraanje;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., Zangdienst commissie;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Leesdienst; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., R. Prins; De Regenboog, 14.00 u., T. Groenveld;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., kand. H.J. v.d. Wal; Hervormde gemeente, 13.45 u., Dhr. W. Feddema;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., majoor F. van de Werf;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. L.G. van der Heide;
PKN, It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. M. Eekels;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds J.Mulder, Hilversum;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. G. H. Vlijm; Hervormd, 14.00 u., Ds. G. H. Vlijm;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. W.B. Beekman, Thema: gezamenlijke dienst in Molkwerum;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds J. de Kok;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., Ds. O.C. Kerssen;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., Ds. R. R. Maathuis;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. A. Terlouw;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., da. Fr. van Keulen, Winterswijk;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 11.00 u., ds. S. Ypma;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds J.L. Posthumus;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., ds. J.G. van der Windt;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., dhr. A. Althuis, M.m.v: Brassband Crescendo;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ds. S. van der Linden;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Buijs, Sneek;

Friese diensten

zondag 30 april


Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds H. Strubbe, Thema: Dienst van Herdenken en Bevrijding, M.m.v: Douwe Gerbens;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., dhr. Sj. van der Meulen;
Franeker
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor H. Giliam;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., ds K. Visbeek;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Mefr Coby de Boer-Bergstra, Thema: Bin ik it Heare? (Judas), M.m.v: Kwartettekoar;
Noardburgum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. D. de Jong (Den Ham);
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., ds P. Dijkstra;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Twijzel
Gereformeerd, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.P. Lindeboom;

Bijzondere diensten

zondag 30 april


Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds H. Strubbe, Thema: Dienst van Herdenken en Bevrijding, M.m.v: Douwe Gerbens;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Plantsoenkerk, 09.30 u., Wouter Seinen, Thema: Een open hart;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., Kerkenraad Elsloo, Thema: Poëziedienst;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Meijer;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 19.00 u., . ., Thema: Evangelisatie;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Wim B. Beekman;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 10.00 u., K Dijkshoorn, Thema: Evangelisatiedienst ;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., M.m.v: bekende liederen uitgezocht door eigen gemeenteleden.;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Dhr. Bram van Dijke, Thema: jeugddienst, M.m.v: jeugdkorps Crescendo;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., geen predikant, M.m.v: Joy Singers;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 14.00 u., Commissie 4 dorpendienst , Thema: Leve de Koning, M.m.v: Gospelband Ichtus ;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 11.00 u., mw C. Niesink;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 29 april


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 30 april


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds J.R. Smit;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. de Vries;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.K.H. Bogerd; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.K.H. Bogerd;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. Th. E. Heslinga;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. G.K. Terreehorst; Eben Haezer, 19.00 u., Kand. K. den Boer;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. A. Metselaar;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. D.W. van Ruiten;