woensdag 26 september


Stiens
Zorginstelling, Skilhiem, 15.30 u., ds. J.C. Overeem;

vrijdag 28 september


IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 20.00 u., Jan Zijlstra, Thema: Seminar: Positie van de vrouw in bijbels perspectief, M.m.v: Wings of Healing;
Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. Oomens ;

zaterdag 29 september


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., dhr. W. van Beek;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Klaas Goverts;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. N. Mannot;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 30 september


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 11.00 u., ds. P. den Hollander, Oldeholtwolde, M.m.v: De Cantorij.; Terptsjerke, 19.00 u., ds. P. Rozeboom Aldeboarn.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., da. Y. Riemersma-Beintema;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma, H.A. ;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 10.00 u., ds. T. Hibma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., dhr. K. Dijkshoorn;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., P. Zuidema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., . leesdienst;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.J.M. Sijtsma - van Oeveren, H.A. ;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Martin Dol, Thema: Gods verlangen naar jou;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds.D. Wijmenga;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; vGKN, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum, startzondag;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.30 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. D. Schreurs; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. E.J. v.d. Bos;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 14.00 u., ds. S. Boukes, Thema: Intrede dienst ds.G.Timmer;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds Westra;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds J.D. Kraan; Kruiskerk, 09.30 u., ds W.M. Stougie, M.m.v: Gretha Koopmans; Kruiskerk, 19.00 u., dhr. G. Riemersma, Thema: orgelconcert;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. T.P.M. Oomens;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br. Harry Dijkstra;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds R. Jansen;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., drs.Ritske Tulner;
PKN, nieuwe kerk (Toerstrjitte), 09.30 u., ds.k.van der Kamp;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. M.J. van Keulen;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Dhr. D. Kruyt;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., da. W. Tinga;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed Nieuws'' Dienst, Thema: Jezus houdt van de mensen, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.F.Kapitein;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., br. H. Erkelens; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. T. Groenveld, dienst in Wâlterswâld;
PKN, De Fontein, 9.30 u., * *; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. J. Boekhout; Nehemia, 19.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., Mw. Joh. Bloem;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas, H.A. ;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds W. v.d. Wind; Hervormd, 19.00 u., M van Heijningen, Thema: Johannes de Heerdienst;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Pieter Romkes;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Wout Huizing;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.G. Boogaard; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.G. Boogaard;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. P Brongers;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Praisedienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds T. Dijkema;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., C. Sonnevelt; Jeruzalemkerk, 09.30 u., C. Sonnevelt;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Dr. T.T.J. pleizier;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. J.D. de Haan; Grote Kerk, 11.00 u., Aafke Stegeman, M.m.v: Anne Woudwijk ; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma, Thema: Doopdienst; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong, Thema: Doopdienst, M.m.v: Nieuw Kwartet; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., Jacob Folkerts, Thema: In de Binnenkamer;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. G.den Dikken;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., br. H. Erkelens (dienst in GKv Dokkum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. T. Groenveld;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr G. Visser; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr L. Blees, Thema: lofprijsdienst;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. P.C.H. kleinbloesem; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. van der Wal;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., m.w.G.v.d.Meer;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 11.00 u., ds. E.C. Rooseboom;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Drs.J.G.Kerkhof-de Vries Hantumhuizen;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. Mook;
Feanwâlden
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Br. A. Kobus, Thema: Fryske tsjinst;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mevr. A. Plantinga;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Startdienst, M.m.v: m.m.v. Jeugdorkest van Advendo Franeker;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. H. Houwink; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Theun van der Velde, Buitenpost;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., mevr. S. Aardema ( PKN );
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds P. Magagula, zendeling in Soshanguve, Zuid-Afrika; de Paedwizer, 14.00 u., G. Bruinsma;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. A.Krijgsheld; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. A. Wiebenga;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., ds. J. Glas, Thema: Startzondag;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. Jac. Goorhuis, Smalle Ee;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 16.00 u., ANDERS VIEREN; Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J. de Gier, Dokkum;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 11.00 u., drs. A. Bouman;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Elverdink;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.E. Millenaar; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. E. Douma;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. H.J. Selderhuis; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. H.J. Selderhuis;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds R. Yetsenga;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., drs.J.W. Uringa (geest.verzorger MCL) Midlumerlaankerk;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.F.Kaiser; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Dirk van Genderen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Br. I. van Apeldoorn; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds C. van der Leest;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Lofprijs/aanbiddingsdienst interkerkelijk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., mw. R.C. de Vries-Martini;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. M.B. Visser;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., zendingsdienst;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck; Trinitas, 19.00 u., ds P.J. de Buck, Thema: Praise-dienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., dhr. R. Pasterkamp;
Hieslum
PKN, PKN, 09.30 u., da E.P. Muilwijk-Huis;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 09.30 u., mevr.ds. W.J. Keuning, Thema: Regio dienst in Huins;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds G.P.R. Pennekamp;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 11.00 u., ds. H.F. de Vries;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. M. E. Buitenhuis;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Iesje de Vlugt;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra; PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox, Buitenpost;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., mw. B. Boscha-Stapensea;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 09.30 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. T. van der Schaaf, M.m.v: cantorij;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Mevr. B Posthumus;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop, H.A. ;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. G.J. van der Top, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds B.G. Keizer;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen, Thema: Startzondag, H.A. ;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Piet van Balen;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., dhr. L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. L. Blees;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., dhr. G. Visser; Benedictuskerk, 16.30 u., Gerda Bekius;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. D. Tamminga; Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Johan de Heer zangdienst;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor A. Adema;
Leeuwarden
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Bethelkerk, 17.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Jantine Huisman;
Evangelische gemeente, De Salvator, 16.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Prime time - Focus, M.m.v: Dwight Dissels; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., Drs H. Carlier; De Morgenster, 16.30 u., ds P . Groen (Heerenveen);
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. S. de Visser;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., envoy Joke Wisseborn;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., P. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van Vliet, Thema: Heilig Avondmaal (lopend); De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. Le Cointre, Thema: Startzondag; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest en ds. J.J. Stegeman, Thema: Startzondag; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou, M.m.v: Startzondag winterwerk;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Henk Bakker, Thema: Volop leven;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Da. M.E. Vroonland;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., mevr. Van Doorn;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen, Thema: Afscheidsdienst; Oase, 09.30 u., ds. S. Cnossen-Hoekzema;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.G.H. Koppelman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., prop.A. Langeweg; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J. Kok, Balk ;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Timmer; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds. L. Adema;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., ????;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. Th. Korteweg;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 11.00 u., Drs. J.F. Rollema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. J. F. Kroon Garijp;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., ds. S. de Jong;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. T. van Ommen uit Kampen;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. ds. R. Nijendijk-Cnossen;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis (gez.CGK in Noardburgum);
PKN, PKN, 09.30 u., drs. T.A. Huttenga, H.A. ;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. A. van Harten - Tip (Smilde).; vGKN, 19.00 u., Ds. W. Bandstra (Warns).;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. T. van de Vliet, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., da. E.C. Rooseboom Drachten;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.S. de Marie;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. L. de Ruiter; Hervormde kerk, 09.30 u., D. Vos;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 11.00 u., Predikant (nog) niet bekend ., Thema: Bijzondere dienst voor jong en oud;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig en André van der Meer;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds J.D. Cremer;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds J. Trouwborst;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J. van Buuren, Kollum, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. A. Bouman,doop dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., ds J.G. Arensman;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. J.A.J. van Doorn;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.P. Dijkstra;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Da. P. Eigenhuis de Kool;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra, Startzondag;
Skingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, H.A. ;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds H. Jonkman; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds.Hijme Tieleman uit Woudsend;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Heilig Avondmaal;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. E. van ''t Ende;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Dhr. J, Mulder;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J.C. Overeem;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. J. van der Wal; CGKV, 14.00 u., ds. G.O. Sander, Thema: De Flambou;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br P. Witteveen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds. J.P. Lindeboom;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., daG Borger Koetsier, H.A. ;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, H.A. ;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., ds W. Klouwen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds R. Lafeber, Thema: Kerk in Terwispel;
Tirns
PKN, PKN - Tirns, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. J.G. van der Windt;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten, Thema: H.A.; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten, Thema: Dankz.H.A.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 11.00 u., T. Dijkema; De Regenboog, 14.30 u., J.H. Kuiper;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., ds. G. Wijnstok;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds J. v.d. Mark; Hervormde gemeente, 09.30 u., Gelderop ds. J. van;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. da.W.Heeren, Oentsjerk;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., J.G. vd Boogaard, M.m.v: F. Zwart;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., Drs.J.Rollema, Tersoal;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. A. Riepma;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., M. van Heijningen; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., ds.W.C. Polinder;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds P. Rozeboom;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. G. Wessels, Stiens;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Tjeerd van der Meer;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., P. Wattel;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., dhr. W. de Boer;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: Startzondag;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., Ds. J.G. van der Windt;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;

Friese diensten

zondag 30 september


Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. E. v.d. Sluis;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. K. Visbeek, Dokkum;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., Dr. G.W. Abma;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Adri Terlouw, M.m.v: Kwartettekoar û.l.f.Hindrik van der Meer;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., mw. G. van der Galiën;

Bijzondere diensten

zondag 30 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma en Ds. P.R. van Commenee;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds. H Strubbe, Thema: Dienst van Schrift en Tafel , M.m.v: Bevestiging ouderling en instalatie wijkmedewerkers, H.A. ;
Buitenpost
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds. G.van Helden en ds. R.van Dam, Thema: Bevestiging en afscheid ambtsdragers;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Ytsma uit Noardburgum, Thema: Startzondag;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit, Thema: Startzondag;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (gezamenlijke startdienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega), Thema: Startdienst;
Heeg
PKN, Haghakerk, 19.30 u., Ds. A. Warnar ;
Leeuwarden
Evangelisch, Uitzichtgemeente, Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Sietse Schaafsma, Thema: Doopdienst;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. A.F. Kristensen;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 10.00 u., gospelgroep , Signalen Sneek, Thema: Walk on water, M.m.v: op flaeyelterrein;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 19.30 u., ..;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 14.00 u., ds. E.J. Hefting;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., ds. H.P.J. Schormans;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 29 september


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 30 september


Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 10.00 u., * *;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. D.Wolters;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. A.F. Kristensen;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.H.J.C.C.J. Wilschut; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds F.J.K. van Santen;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., mw. W. Marinus-Zijlstra, Thema: Geestdriftdienst;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., Ds. P. Beintema;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. J. van der Veen;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. C.M. Visser;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. H. Procee;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.J.Bolt;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. J.H. Meinema;