dinsdag 30 mei


Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., Ds G.W.S.Mulder;

woensdag 31 mei


Stiens
Zorginstelling, Skilhiem, 15.30 u., mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum;

donderdag 01 juni


Drachten
PKN, De Wiken, 15.30 u., ds. E.C. Rooseboom;

vrijdag 02 juni


Drachten
Zorginstelling, Warrenhove, 14.30 u., ds N.J. v.d. Herik;

zaterdag 03 juni


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, Thema: Taizéviering;
Drachten
*, Rispinge, 19.00 u., da. R. Renooy, H.A. ;
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Andre Roosma;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Leo Kraak, Thema: Nasso "Neem het getal op";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Pinksteren, M.m.v: Johannes-Franciscuskoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., Eigen gemeentespreker;
Lekkum
Oud-Katholiek, Oud-Katholieke Kerk, 19.00 u., Pastoor Jan De Jager, Thema: in de St Seciliakerk te Lekkum;

zondag 04 juni


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom;
Ameland
PKN, Ballum, 11.00 u., ds.H.Allewijn;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma en ds.M. Veen; Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma en ds.M. Veen;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma; Talma Hiem, 10.30 u., mw A. Adema;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., G.J. v.d. Lagemaat, Thema: Pinksteren, M.m.v: Tienerdienst in jeugdhonk;
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 10.30 u., ds. Annemarie Klomp- Hogeterp;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: 1e pinksterdag;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. P. Groen;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.J.M. Sijtsma - van Oeveren;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 09.30 u., Fre Riepma;
Christengemeente, Petra, 09.30 u., Klaas Boersma;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Pinksteren, M.m.v: Oegandees kinderkoor;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. C. Pronk, Thema: Pinksteren;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld, Thema: 1ste pinksterdag; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Britsum
PKN, Prot. Gem., 09.30 u., ds. J. Kamerling in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. K. van Marrum;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. D. Noort; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds Th Havinga;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Drs. T. R. A. Simonides;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., dhr. B. Smedes;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. J. den Besten uit Hattem;
Burum
PKN, Burum/Munnekezijl/Warfstermolen, 09.30 u., DS. M.J. Koppe;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., student J.van Vulpen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., student J.van Vulpen;
PKN, De Ontmoeting, 09.30 u., ds. S. Boukes;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds D.J. Steensma;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Ben Tigchelaar;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.A.Huijgen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.W.Middelkoop;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Erica Plomp-den Uijl;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., dienst Bonifatiuskapel; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard., H.A. ;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Harold Kooistra; Enjoy Life Church, 10.00 u., "Goed nieuws" dienst, Thema: God is goed voor iedereen, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., Kees Feddema;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. K.D. Smit; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. T. Dijkema;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Raad van Kerken; De Herberg, 09.30 u., Raad van Kerken; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., Raad van Kerken; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., Raad van Kerken;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma, H.A. ;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., pastor I. Sijtsma;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., drs. J.L. de Haan;
Dongjum
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, M.m.v: De Walburgasjongers;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds G. de Fijter; Hervormd, 19.00 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Johan van Duijne;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. B. de Graaf; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., drs. R.G. den Hertog;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma, Thema: Jubileumviering met Pinksterpraise, H.A. ;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman, Thema: Pinksteren;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., M. Mondria; Jeruzalemkerk, 19.00 u., M. Mondria;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. J. Bos;
Interkerkelijk, Triskentijd in Drachten, 11.30 u., Klaas Ytsma, Thema: Als kerst, pasen en pinksteren op een dag vallen.;
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 14.00 u., Gerard J. Wijtsma;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik, M.m.v: Oegandees Kinderkoor; De Schakel, 19.30 u., H.Wiersma Scharnegoutum; Menorah, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai; Oase, 10.00 u., ds. J. de Jong, Thema: Bevestiging en intrede; Zuiderkerk, 09.30 u., . ., Thema: Zie Menorah;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., ds L. Fabriek, Thema: Dienst van herstel;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Da. J.A van der Veen-Bosgra;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr G. Riemersma;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., kand. M.G.M. Mudde; Hervormd, 14.00 u., kand. M.G.M. Mudde;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., prof. dr G.C. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., prof. dr G.C. den Hertog;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. T.P. Nap; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds H.M. Veurink, Thema: Dienst in GKV Twijzel;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds.P.Beintema;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds.. M. Stougie-de Wit, H.A. ;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. A. Bouman Leeuwarden;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G . Rol, M.m.v: m.m.v. Dameskoor Exmorra;
Feanwâlden
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. K. de Gier;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Evangelist D. Wolbers; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harmen Hilverda, Leeuwarden, Thema: Pinksteren 2017, H.A. ;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Dhr. H. Anema ( GV. GGZ ), Thema: Schrift en Tafel;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., Leesdienst;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 11.00 u., ds G. Rol, Thema: Dienst in Gaast;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., J. van Lindenhuizen;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon, M.m.v: zendingscommissie;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 09.45 u., Ds. G. Postma, M.m.v: organiste mevr.Anneke Renkema;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., da. C. Aalbersberg, Emmeloord;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor, H.A. ;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. R. de Pee;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. D. van den Bosch-Heij;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. K. Snijder, Thema: 1e Pinksterdag;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., Ds. Pier M. Meindertsma; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., De heer M. Flierman;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker, Thema: 1e Pinksterdag;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. L.W. Nijendijk (dienst in Grote kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., Da. B. Luttjeboer, H.A. ; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds C. van der Leest;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., Ds. P. Brongers, H.A. ;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. uit de Bosch; Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., Geen dienst;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. H. Lodewijk, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., mevr. G vd Galiën-Dorenbos/ gastspreker uit Damwâld, Thema: PINKSTERZONDAG;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda, Thema: Zendingsdienst;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. Baay ,Burgum;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
Idaard
Hervormd, Idaerd Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. E. Groeneveld;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Itens
Doopsgezind, De Lytse Streek, 10.00 u., ds F. Visser-van Enkhuizen, Thema: Pinksteren;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. P. Speelman, Folsgare;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Wietze Kooistra;
Kollum
PKN, Herv. Geref. Kerkgemeenschap De Kandelaar, 09.30 u., ds. D. Schreurs; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: Pinksteren Ontmoetingsdienst;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Kollumerzwaag
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. J. van der Meer;
Kootstertille
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., J. Glas;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., ouderling leest preek;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Ds. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Ds. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Evangelische gemeente, De Salvator, 09.30 u., Jelmer Woudstra, Thema: De kracht van eenheid!;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., leesdienst, Thema: voorbereiding Heilig Avondmaal; De Morgenster, 16.30 u., ds P . Groen (Heerenveen);
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, P.G. Elim, 10.00 u., Dhr. A. Hoornahad;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., Ds. W.M. le Cointre; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., da. A.E. Reichman-Scheffer; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Cantatedienst; Pelikaankerk, 09.30 u., Dhr.J.H. Koerts, Drachten;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Pinksteren, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., ds R. Santinge, Thema: Koninkrijk van kracht, H.A. ;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., * *; Parkhove, 11.15 u., ds. A.J. Nicolai;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds. J. Harteman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.J. Mulderij; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. G.J. Krol, Geldermalsen;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. J.J. Douma-van der Molen;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. S. Leene;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., ds J.J. v.d. Sleen; PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., ds J.J. v.d. Sleen;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., mevr. N. Berntsen-Rademaker;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. L. Adema;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.15 u., ds. J.P. Lindeboom;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum, voorbereiding H.A.;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Pinksteren.;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. A.J. van der Wiel. Leeuwarden;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. Reijer Pasterkamp; Maranatha, 19.30 u., br. S. de Boer uit Emmeloord;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Ruben van Koningsveld, H.A. ;
PKN, PKN, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., A.C. Meesters; Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., A.C. Meesters; Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr.Wiersma (Scharnegoutum); vGKN, 19.00 u., Dhr.R.Pasterkamp (Urk);
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Pinksterdienst;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 10.00 u., Mevr S Aardema, M.m.v: Aangepaste dienst v Gehandicapten;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: Eerste Pinksterdag, M.m.v: UDI;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. G. Wessels, Stiens;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, Thema: Strandheemcampagne; Hervormde kerk, 11.00 u., M. van Heijningen;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., Leo Blees;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 19.00 u., Leesdienst;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. J. Y. van der Wal, dienst in It Anker;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., Evang. B.Ottens, Thema: serie over De Heilige Geest;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.Elverdink;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ontmoetingsdienst, Thema: Pinksteren;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 10.00 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., da Y. Riemersma- Beintema;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, Thema: Zin op Zondagdienst, M.m.v: zanggroep Kerugma;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Gezamenlijke dienst te Delfstrahuizen;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. J.D. van 't Zand; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. E.J. Hefting;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. I. Pheifer, H.A. ;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. J.J. Smit, Thema: Pinksteren;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. C. A. den Hertog, Thema: Pinksteren; CGKV, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., Ds J Hoornenborg;
Terband
Interkerkelijk, Terbantstertsjerke, 10.00 u., J. de Jong, Thema: Pinksterviering, M.m.v: W. Klijnsma;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. B. van der Togt;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij;
Tirns
PKN, PKN - Tirns, 09.30 u., Pastor M. Kroes;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds A ten Napel, Thema: Pinksteren; Rehobothkerk, 14.00 u., ds A ten Napel;
Gereformeerd, Gereformeerde kerk, 09.30 u., J. Glas;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J.H. Kuiper; De Regenboog, 14.00 u., H.M. Veurink;
PKN, Hervormde Petruskerk, 09.30 u., Gert Wijnstok;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. W.M. Stougie;
Tytsjerk
PKN, PKN, 11.00 u., ds. Binne van der Boon;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., L.T. Wijbenga;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. v.d. Veen, Nunspeet;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., B.de Kok, Thema: Pinksteren;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., ds. W. M. Schinkelshoek;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds P.J. de Buck;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. Jurjen Hilverda;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. L.H. Westra;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 10.45 u., ds J. Trouwborst, Thema: pinksteren;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. E.K Zwerver;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., dhr. Albert Althuis;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema; De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema;

Friese diensten

zondag 04 juni


De Westereen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. K. Visbeek;
Drachten
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., ds. A.H. Boschma ;
Hegebeintum
Interkerkelijk, Frysk Oekumenysk Wurkferbân, 09.30 u., Mw. J Mulder - Vogelzang;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. H. Gilliam;

Bijzondere diensten

vrijdag 02 juni


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 19.15 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Hitzum;

zondag 04 juni

PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Arum ;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 10.00 u., Ds. J. Schellevis;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., Ds. B.G. Keizer;
Buitenpost
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. G. van Helden;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds J.R. Smit;
Franeker
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Pinksteren. Oecumenische dienst Martinikerk;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: PINKSTEREN;
Haulerwijk/Waskemeer
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Plug;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen ;
Heerenveen
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. R. Klunder-Douma, Thema: Eerste Pinksterdag / zendingszondag; Trinitas, 09.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen, Thema: Eerste Pinksterdag / zendingszondag; Trinitas, 19.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Eerste Pinksterdag / zendingsz./Taizé;
Hidaard
PKN, Thomas tsjerke, 09.15 u., ds J. Trouwborst, Thema: pinksteren;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 10.00 u., ds F. de Hoop, Thema: Pitstop;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Harold ten Cate, H.A. ;
Noardburgum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J.J. Pomp (Aduard), Thema: Pinksteren; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis, Thema: Pinksteren;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. H. Euving, Thema: Pinksteren;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Pastor K. Dijkshoorn, M.m.v: mannenkoor Credo;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 09.30 u., Ds Jan Finnema, Thema: Pinksteren, Belijdenisdienst;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. P. Nijssen, Thema: Eerste Pinksterdag / zendingszondag;
Parrega
PKN, PKN, 11.00 u., G.S. Groeneveld , Thema: Pinksteren ;
Sneek
Leger des Heils, Kerkgenootschap Leger des Heils/Bij Bosshardt, 10.00 u., majoor F. van de Werf;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D Visser;
Stiens
PKN, Kaatsveld, 10.00 u., ds. J.C. Overeem, mw. T. de Vries, Thema: Pinksteren, M.m.v: Harmonieorkest Da Capo, Leeuwarden;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. W. Tiemersma, Thema: Pinksteren;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds mw A. Westra;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 03 juni


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 04 juni


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds J.R. Smit;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Zending en Evangelisatie Commissie;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds M. Kreuk; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.W.C. Polinder;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds mw A. Westra;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.F. ''t Hart; Eben Haezer, 19.00 u., ds J.C. den Toom;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.S.Voordewind (H.A.), Thema: Pinksteren!!!!, H.A. ;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., dhr. S. de Graaf, H.A. ;