woensdag 15 november


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.15 u., Geestelijke van de Christengemeenschap, H.A. ;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., ds C.A.van Dieren;

zaterdag 18 november


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Liturgiecommissie ., M.m.v: liturgiegroep Blauwhuis;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Mirjam Obermeyer;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Han Rozema , Thema: “Toldot”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Themakoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., zr. M. Booij-Hendriks;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;

zondag 19 november


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum, H.A. ;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., Samoosara: Jiddisch muziekgezelschap;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Ameland
PKN, Hollum , 10.00 u., ds.H. Ebmeier;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds.Y de Groot Groningen;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., mw. Tj. Hiemstra;
Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., ds. W. v.d. Heide;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., ds. F. de Jong;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, H.A. ;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., Ds. E. van der Veer, H.A. ;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. G. Bruinsma;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds A.J. Fraanje;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 11.00 u., ds. M. Hulzebos;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Ruben Hadders;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, M.m.v: Martini kinderkoor;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Cantus Deo;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld, Thema: KerkSchoolGezinsdienst, M.m.v: Basisschool; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Genovevatsjerke te Jelsum;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Da Christien Ferrari-van Schuppen;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. G. Visser; Gereformeerde kerk, 13.45 u., dhr. G. Visser;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.J. Verwey; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. J.D. van ''t Zand;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., mevr. F. Wesseling;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds H.J. de Groot, M.m.v: Combo o.l.v. Dick Rusticus; Kruiskerk, 09.30 u., Ds G. Wiersma; Kruiskerk, 19.00 u., Ds. T. Huttenga, Thema: Vesper, M.m.v: Liturgiekoor o.l.v. Keimpe van der Meer;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Ytsma uit Noardburgum, H.A. ;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., mw. W.G. Jansen-Baltink; Hofkerk, 11.00 u., ds. A Elverdink;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.H.Polinder; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.H.Polinder;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer, H.A. ;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Dhr. L. J. Blees;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds R. Jansen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., drs.Ritske Tulner;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.L.de Jong, Thema: VHA; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.J.L.de Jong;
PKN, Plantsoenkerk, 14.00 u., Mevr W Jansen-Baltink, Thema: Afscheid Plantsoenkerk;
Dearsum
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., ds. J. van Doorn, H.A. ;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.P.v.Hijum,Kollumerzwaag.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.J.T.H. Velema; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.J.T.H. Velema;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Joseph Betbejano; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst , Thema: God is een goede God, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra.;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., dhr.Ruurd Wolters.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. K.D.Smit, H.A. ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J.H. Tempelman, H.A. ;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. D. Atema; De Herberg, 09.30 u., dhr. R. de Roos; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds E.J.M. Peersmann; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., dhr. M. van Heijningen; Hervormd, 19.00 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Jürgen Brandt; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Kingma, M.m.v: Ds. Piet Brongers;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds R. v.d. Kamp; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds J. Westerink;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds. K.D. Smit;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. K. de Graaf;
PKN, De Arke, 10.00 u., ds N.J. v.d. Herik, Thema: Geestdriftdienst; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H. Jansen; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma, H.A. ; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong, M.m.v: De Oase Mannen , H.A. ; Oase, 19.30 u., ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren, Thema: Welkomdienst, M.m.v: Interk. Mannenkoor Drachten; Zuiderkerk, 09.30 u., . ., Thema: Zie Menorah ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. Glas;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds R. de Pee, H.A. ; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. W.J. Westland, H.A. ; Hervormd, 14.00 u., ds. W.J. Westland;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., C. van Dusseldorp; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds R Prins;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma, H.A. ; Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma, H.A. ;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. G. Timmer Twijzelerheide;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., da T. Abee;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn, Thema: Einde kerkelijk jaar;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D. J. Steensma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D. J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Br. K. Brusewitz;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., ds. P. Dijkstra;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. D.J. Steensma;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer, H.A. ; Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 14.00 u., Ds. E. van der Veer;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. Th. Korteweg;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., Ds. Sieds de Jong ; CGKv Franeker, 16.30 u., Dr.Ad de Bruyne ;
PKN, De Rank, 19.00 u., ds. L.A. Bergstra; Martinikerk, 09.30 u., ds. J. Kamerling;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. H. J. Delwig Leeuwarden, M.m.v: uitzending Radio Eenhoorn;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., majoor F. van de Werf.; Maranatha, 19.30 u., Dhr. J. v.d. Schoot; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jeroen voor ''t Hekke, Franeker;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Ds. D.N. van Houten. V.E.G.; Kapel de Stipe, 10.30 u., Ds. D.N. van Houten. V.E.G.;
Friens
Hervormd, Friens Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. F. Flink;
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds.J.J.Douma-v.d.Molen; vGKN , 13.45 u., br. D.Hoekstra;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Ds.P.vanCommenee, Thema: Dienst in Gaast;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds J.K. Bolt;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra; Andreastsjerke, 13.45 u., Ardon de Waard, M.m.v: All4One;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds R. Lafeber;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J. van den Herik;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. D. Schreur uit, Hegebeintum;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. J. de Gier, M.m.v: kinderen en OAC van CBS De Fjouwerhoeke;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Kerkenraadsleden (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega), M.m.v: KoKiKoo (Koudumer Kinderkoor);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds.A.M.Langhout;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Elverdink (Fryske tsjinst);
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. Jan Jacob Hoefnagel (Sneek); Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., evangelist E. Prins;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Martijn Dekker. Jongerenwerker GKV Groningen; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., lees dienst;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Visser van Enkhuizen;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., drs. A.T. de Gorter (dienst in Grote kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.M de Vos; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., ds. J. van der Weg, interkerkelijke Friese dienst; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., dhr. Arie Piet Lofprijs/Aanbiddinsdienst;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. A. Wijchers;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. J.H. Kikkert;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A. Krijgsheld;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., br R. van Lente; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., geen dienst;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. R. Klunder-Douma; Trinitas, 19.00 u., ds. J. van der Veen, Thema: Zangdienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., dhr. T. van der Meulen / Tytsjerk;
Hidaard
PKN, Thomas tsjerke, 11.00 u., ds. D. Wijmenga;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., drs. P. Dijkstra;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai, H.A. ;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., mw. ds. L Schipper;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox, Buitenpost;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., zr H. Wouda;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen; Broekster tsjerke, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen; De Oerdracht, 09.30 u., pastor C. Tigchelaar;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. M. v. Blanken;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. M. Visser; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: School / gezinsdienst;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds. T.J. Oldenhuis;
Kollumerzwaag
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., drs. T.J. Oldenhuis; Gereformeerd, 19.00 u., Superclub;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. J. van der Meer, M.m.v: Advendo;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., dhr. G. Visser;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Johannes de Heer zangdienst;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Langweer
PKN, PKN, 09.30 u., da. Margje Mink;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., ouderling leest preek; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Kees Goedhart;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Bethelkerk, 17.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. S v.d. Meer;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Willem-Jan van der Ven, Thema: #EenVriendvoorAltijd;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma; De Morgenster, 16.30 u., ds. J.H. Tempelman;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Mevr. M. de Haan;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 10.30 u., Ds. W.M. le Cointre, Thema: School-Kerk-Gezinsdienst; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., ds J.D. Cremer; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.J.van der Veen Heerenveen;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes -Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Tiemen Westerduin, Thema: Gezindheid.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mevr. M. Gort-Terpstra;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. R. Akse; Parkhove, 11.15 u., Hr. H.J. Hekkema;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker, Stiens; Oase, 09.30 u., Ds. R Reitsma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.W.G. Hulsman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., kand.C.B. Westerink;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds N.J. van Rijswijk; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds. H.F. de Vries;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds. L.W. Nijendijk;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Ds. S. Boukes;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. Y. Slik;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., pastor E. Stellingwerf-Vinke;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. S. Aardema;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. L. Adema, H.A. ;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.15 u., ds. J.P. Lindeboom, H.A. ;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Ds. J. Kok, Balk;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds E.J.M. Peersmann, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, H.A. ;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol, H.A. ;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. J. Van der Goot. Engwierum;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. A. Hartstra uit Oudehaske; Maranatha, 19.30 u., br. Frits Neerbos uit Gorredijk;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, M.m.v: CBS De Earste Trimmen;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. B. Bloemendal;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. K. de Lange (Marknesse); vGKN, 19.00 u., Dhr. R. Pasterkamp (Urk);
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.D. Deuzeman;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds G Wessels;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds Van Buuren;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. A. Engberts;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. P. Pit Drachten, H.A. ;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. . Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ; Hervormde kerk, 09.30 u., Ds. H.J. Meijer, H.A. ;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper, H.A. ;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Kamphuis;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Lydia Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., Leesdienst;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J. Hannesen;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds Nel van den Briel;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., C. Akkerboom-Hondema, Thema: kerk Oudwoude;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Vriend;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. G. van Wieren, dienst in It Anker, H.A. ;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., ds. L.H. Westra;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds.J.Droogsma;
Ried/Schingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. M. Mook;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S. de Jong, Joure;
Sibrandabuorren
PKN, De Lege Geaën Sibrandabuorren, 09.30 u., Ds. C. Corporaal;
Siegerswoude
PKN, It Keningsfjild, Siegerswoude, 09.30 u., ds. M. Eekels;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. J H Hamoen, Joure;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. I. Pheifer;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. J. vd Veen;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. S. de Jong;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., ds. P. Beintema;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., ds. Aafke. J. Nicolai, H.A. ;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Overeem;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. J. Kroon - Garyp;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., L.J Joosse Groningen; CGKV, 14.00 u., G Meijer Assen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. J.J. van der Sleen;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Dhr J Smit;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Venhuizen;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Ds. A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., A. Krijgsheld; De Regenboog, 14.00 u., R. Prins;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., Sytse Wijbenga; Hervormde Petruskerk, 09.30 u., ds. G. Th. Wijnstok;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: Mw. T. Greidanus, H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. M.A. de Niet; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Dhr. A. Elverdink, Ureterp;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw ds R.Klein Kranenburg, Amersfoort;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., dhr. H.D. v. Egmond;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd, H.A. ; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., Henk Steinvoort;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 10.30 u., Gospelgroep Sinjael ;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., dhr. R. Pasterkamp;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds. H. Poot;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Wolsum
PKN, Pancratiuskerk Wolsum, 11.00 u., Ds. W. Roseboom;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., ds K.J. Faber, H.A. ; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds K.J. Faber, H.A. ;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds R. Tuitman;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 16.30 u., Gospelkoor Jizrahja Groningen;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;

Friese diensten

zondag 19 november


Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 19.00 u., Ds. A. Elverdink;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., Mw. J Mulder - Vogelzang, M.m.v: Koar Sjong de Heare úit Easternijtskerk;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., Dhr. H Wiersma;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. E. Jongstra;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. R. Veenboer uit Leeuwarden, Thema: Fryske tsjinst;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds K. Visbeek;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., Ds. T.T. Osinga;

Bijzondere diensten

woensdag 15 november


Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 20.45 u., Wim Zwitser, M.m.v: Ontwikkelingen in het Midden-Oosten;

zondag 19 november


Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld, Thema: Kerk, school, gezinsdienst in vGKN-kerk;
Dokkum
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma, Thema: Kennismakingsdienst;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 19.30 u., br. E. v.d. Veen;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., Mw. J Mulder - Vogelzang, M.m.v: Koar Sjong de Heare úit Easternijtskerk;
Haskerhorne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 19.30 u., Commissie Taizévieringen, Thema: Taizé avondgebed;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: Kerk, School en Gezinsdienst;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. G. Tomassen, Ermelo, Thema: Geen andere naam, dan Jezus., M.m.v: Jouster Mannenkoor Cantate Cum Gaudio;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., PTD team en Reinder vd Land, Thema: Vreugde;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., S. de Visser;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 19.30 u., Johannes de Heer zangavond, M.m.v: Gelegenheidsmannenkoor Noardburgum - Schakelkoor uit Drachten - organist Henk Kobus;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., ds. I. Verburg, M.m.v: vespercommissie;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof, H.A. ;
Parrega
PKN, PKN, 14.00 u., G.S. Groeneveld , Thema: Afscheid Ds. Groeneveld , M.m.v: Le Gajim, Jan Nota, Jannie Brandsma, Klaske Reitsma;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. A.J. Jonker, Thema: Kerk School en Gezinsdienst, M.m.v: Basisschool de Skeakel;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 19.00 u., Jesmar Jonker, Thema: Worshipviering, M.m.v: Jeugdband Rise;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 18 november


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., . .;

zondag 19 november


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., Ds. J.Tiggelaar;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. T.T.J. Pleizier; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.W.C. Polinder;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. C.W. Neef;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds J.C. den Toom;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. G. de Klein;