woensdag 25 april


Stiens
Zorginstelling, Skilhiem, 15.30 u., ds. R.B. Workel;

zaterdag 28 april


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jeroen Kwint, Thema: Na de dood/wees heilig;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes -Franciscuskoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. J. den Hollander; Adventkerk , 11.00 u., br. J. den Hollander;

zondag 29 april


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W.M. le Cointre, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer Oostrum.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 11.00 u., ds. B.G. Keizer; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., Dhr. J. van der Zee van het CCA, Thema: "Wij regelen tegenwoordig zelf ons dagelijks brood";
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. B. v.d. Boon;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., ds H. Klein Ikkink;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. D. Schreurs; Hervormde kerk, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., . leesdienst;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. A. van Harten - Tip;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Gerke Boersma;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds J. Cremer;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. J. Huitema; vGKN, 13.45 u., ds. K. van Marrum;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds A. v.d. Weerd; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds A. v.d. Weerd; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. D Visser; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. D Visser;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. P. Groen;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 10.00 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. S. Hofstra;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. P. de Jong uit Elburg, M.m.v: VEG zangkoor "de Lofstem" uit Burgum;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Dhr.H.Bor; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Dhr.H.Bor;
PKN, De Ikker, 14.00 u., ds. S. Boukes; Sint Bonifatiuskerk, 11.00 u., Ds. E. van der Veer;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. G. van der Galiën;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., dhr. J. Zeldenrust;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds B. Reinders; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds B. Reinders;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Harold Ten Cate;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds.E.Fokkema;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.v.d. Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. D.v.d. Zwaag;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Charles Campbell; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst, Thema: God is goed voor jou, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Mevr.M.Brouwer;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. H. Erkelens;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. M. Koppe;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds. C.G. Visser;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Robert Jan Nijland;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.D. Rietveld; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.D. Rietveld;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., br. A. Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. H. Venema; De Fontein, 14.00 u., Leesdienst br. H. Venema;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. C. van Ginkel;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik; Grote Kerk, 11.00 u., ds. P. Brongers; Menorah, 09.30 u., ds J.K. Bolt; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong; Zuiderkerk, 09.30 u., da. R. Renooy;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., ds. Peter Kos; Bethel, 11.30 u., ds. Peter Kos; Bethel, 19.30 u., Simon van Groningen;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds A. E,. de Jong - Wiersema;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr L. Blees; Gereformeerd, 14.00 u., Ds Elverdink;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. M.C. Schreur; Hervormd, 14.00 u., ds. M.C. Schreur;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. H.J.J. Pomp;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D-s-Foppe de Jong;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma; Martinikerk, 17.00 u., ds. R. Praamsma, H.A. ;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. W.J. v. Dijk;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Glas;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. K. Fredriks;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. R. Jansen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Sijtsma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., ds P. Dijkstra;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., da G. Laan;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., dr. H. Burger; CGKv Franeker, 16.30 u., Ds.H. Ruiter;
PKN, De Rank, 19.00 u., Pastor A.M. Dijkstra-van der Woude; Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., majoor F. van de Werf.; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Tom Pikker, Wieringerwerf;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., ds. D.J. van Bochove (PKN);
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds. A. van der Sloot, Almkerk-Werkendam; de Paedwizer, 14.00 u., ds. A. van der Sloot, Almkerk-Werkendam;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal, H.A. ; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Ds.L.Westra, Thema: Dienst in Gaast;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. S. Zwart;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da. E. Rooseboom, Drachten;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 11.00 u., ds. R. de Pee;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Pastor A. Adema, Joure (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., dhr. E.Kooistra;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr.R.van Koningsveld;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. J.J. Hoefnagel, H.A. ; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., dhr. A. van Santen;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. H.J. Siegers;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds. T.G. v.d. Linden (dienst in Grote kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., Da. B. Luttjeboer; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Andre van Wijnbergen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. W. van der Ploeg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. F.H. Folkerts;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Vesper; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel bevestiging ambtsdragers;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. P. Lindeboom;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. G.G. Schepperle;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. H.J.J. Pomp;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. B.A. Geertsema;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw ds A. de Jong; Trinitas, 09.30 u., mevr.ds. W.J. Keuning; Trinitas, 16.00 u., ds. J. van der Veen;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 09.30 u., ds Hinne Wagenaar, Thema: Regio dienst in Jorwerd;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., da I. v.d. Pol;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., Ludwine Andel - van Hoeven;
Itens
Doopsgezind, De Lytse Streek, 10.00 u., Ringpredikanten , M.m.v: Mienskipssnein Ring Bolsward 9.30 inloop met koffie ;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox, Buitenpost;
Doopsgezind, Doopsgezind , 19.30 u., vesperdienst door het jeugdwerk;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., dhr. P. Fortuin;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kimswerd
PKN, Laurentiuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. A. Lagendijk; Oosterkerk, 10.00 u., ds. J. Stander, Thema: Tentdienst;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., L. Ven van der;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Ds. W. Greven;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Dick van Dijk;
Gereformeerd, Gereformeerd, 10.30 u., ds. J.P. Strietman, Thema: Afsluiting winterwerk;
Hervormd, Hervormd, 10.30 u., ds. J.P. Strietman, Thema: Afsluiting winterwerk, gez. dienst in Gerf. kerk;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br S. Bandstra;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. Gerke van Hiele;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Julia Molenaar, Thema: Wat moet ik met hoop?; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., leesdienst; De Morgenster, 16.30 u., Ds. M. K. Boersema;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Christian Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., ds. P. Lootsma, Leeuwarden; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.K.R. Cuperus, Zwolle;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. J.H. Karelse, H.A. ;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., da. T. Reichman;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E.J. Terpstra; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., prop.B.J.W. Ouwehand; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Mevr. Dr. A. van der Kooi, Kampen;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds J.G. Arensman;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. G.J.D. de Haan;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., dhr. J. Koops;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., oecumene;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. J.W. v. Dijken;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds.Th.Korteweg,Ferwert;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., ds. L. Adema;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 9.15 u., ds. W. v.d. Heide;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Wim B. Beekman;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema, M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., E van Halsema;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F.Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. A. Wiebenga Sneek;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. A. Hartstra uit Oudehaske, H.A. ;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, M.m.v: Koor Terra Nova;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Afsluiting sportweekend/American Party, M.m.v: Praisecombo;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J . Verweij (Leeuwarden); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Sijtsma Middelstum;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Reichman-Scheffer;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Wiekeraad (Uelsen); vGKN, 19.00 u., Ds. P. Hulshof (Jubbega);
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds L Bergstra;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg; Hervormde kerk, 09.30 u., J.H. Koerts;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Pastor K. Dijkshoorn, Thema: in dorpshuis kiekenhof, M.m.v: Applepie Pipers en vrije fries;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mw. G. Doekes-van Slooten;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., ds Peter Pit, Drachten;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ds.C.Hogchem; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., Ds.C.Hogchem;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds W. Bloemendaal;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. G. Visser, dienst in Antoniius kerk;
Parrega
PKN, PKN, 19.30 u., ds. L.W. Nijendijk;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., da.F.F.Fink;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. E.C. Pierik, Steenwijk;
Schraard
PKN, Prot.Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 11.00 u., Ds. J.A. de Waal;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, Thema: Doopdienst;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. T de Heer, Oosterzee;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., ds. K. van Marrum;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. D. Verdouw; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Hin Talane uit Sittard;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., R. Hadders;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Dhr. J. Mulder;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. S. de Jong;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Commissie Eredienst, Thema: Vleugeldienst: Ik ben die Ik ben;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Mw. ds. R. Nijendijk-Cnossen;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., G.P.M van der Linden; CGKV, 09.30 u., G.P.M van der Linden ;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds R. Lafeber;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 10.00 u., ds A Elverdink/ da G Borger-Koetsier, Thema: Bevestigingsdienst;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. B. Smedes;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E. v.d. Sluis;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. A. Warnar - van den Berg;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., R.T. te Velde; De Regenboog, 14.00 u., . leesdienst;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., pastor J.Y. van der Wal;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds G.A. Cnossen; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. E.J. Terpstra;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da.J.Woudstra-van Doorn;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. A.A.J. de Boer; GKV De Levensbron, 14.00 u., Kandidaat M.A. van der Welle;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. v. Ool, Tynaarlo; It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. A.J. Jonker;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds K. v.d. Plas, Eelde;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 11.00 u., ds. W.B. Beekman;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., dhr. E. de Jongh;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., ds J. den Admirant; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. S.G. Visser;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. G. Wessels, Stiens;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., * *;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 11.00 u., ds. H. Wagenaar;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 10.00 u., Remco Hakkert;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ds A. van der Honing;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 10.00 u., ds. F.H. Welbedacht, H.A. ;

Friese diensten

zondag 29 april


Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Ds. J. Miedema;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., Dhr. H Wiersma;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Adri Terlouw, M.m.v: Kwartettekoar û.l.f.Hindrik van der Meer;
Jorwert
*, Radboudkerk, 09.30 u., ds. H. Wagenaar;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;

Bijzondere diensten

zondag 29 april


De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 19.30 u., Themadienst over Israël met Arjen Lont, Thema: Israël;
Deinum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Jan , 09.30 u., ds. H Strubbe, Thema: Dienst van herdenken en bevrijden, M.m.v: Samen met Douwe Gerbens, Gerard Wijtsma, en de kinderen van de Twaspan zullen we stilstaan bij oorlog en bevrijding.;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. J.H. Kuiper;
Leeuwarden
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Ik vergeet jou nooit; tevens Opdragen jonge kinderen;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. A.J. Finnema;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Westergeest, afscheid ds. B.P. de Boer;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., viering zonder voorganger .;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Laurens;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., dhr. L. T. Wijbenga, M.m.v: F. Zwart;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 28 april


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 29 april


Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., ds. A. de Vries;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mw. G. Hovius-Dijkstra;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop. M.G.M.Mudde; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. W.J. Bakker;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Laurens;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., ds. E. Muilwijk-Huis;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. G.H. Visser;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., ds. G. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds. G. Meuleman;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.van Rest;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., F. Kram;