dinsdag 19 september


Kollum
PKN, Maartenskerk, 18.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Vesperdienst begin van de Startweek;

donderdag 21 september


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo Kraak;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Jom Teroea”;

zaterdag 23 september


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Bert Engelfriet, Thema: "Wanneer je uittrekt!";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: St. Vitus Jeugdkoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. L. van Leeuwen;

zondag 24 september


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 10.00 u., ds. R. Wollenberg, Thema: Startzondag.; Terptsjerke, 19.00 u., ds. R. Wollenberg, M.m.v: Raad van Kerken.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: Praisedienst;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds.G J Gardenier Appingedam, H.A. ;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., voorgangers Balk;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. K. de Gier; Hervormde kerk, 09.30 u., ds E. Rooseboom;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. H.M. Veurink;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds J. den Admirant;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Bert Rietberg;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., pastor N.G. ten Wolde , Thema: Oecumenische dienst;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds J.G. Arensman; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds. M. Koppe;
Britsum
PKN, Prot. Gem., 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum, startdienst ;
Britswert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Britswert, 10.00 u., ds. R.J. de Vries, H.A. ;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds W. v. Benthem; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds W. v. Benthem; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet, H.A. ; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. D. Scheurs;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J . Verweij (Leeuwarden); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. Th. J. Havinga, Thema: aangepaste dienst;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. J. Kroon;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Mevr. E. de Vries, Pastor; Kruiskerk, 09.30 u., da. C. Nicolay; Kruiskerk, 19.00 u., ds. A. den Besten, Thema: Raad van Kerken- Vredesvesper, M.m.v: Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., mw. I. Baron uit Bakkeveen;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. Boersma-Prins; Hofkerk, 09.30 u., ds.H. van den Bosch;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.A.Versluis; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.A.Versluis;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Uilwie Hoekstra;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. N.L. Berntsen, Leeuwarden;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 13.30 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., drs.Ritske Tulner; Filadelfiagemeente, 19.30 u., Praisedienst, M.m.v: One Choice ;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw, H.A. ;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds J.Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds J.Jonkman;
PKN, Plantsoenkerk, 09.30 u., ds P. Rozeboom;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Gezamenlijke Startzondag te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., ds W. Tinga; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.G.Elzen,Meppel.;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Berend de Meer; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst, Thema: Gods liefde is ondoorgrondelijk, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., Dhr.A. van der Iest.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. W.L. Soldaat;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. L. de Ruiter; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., ds. K.D. Smit;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., ds. H.F. de Vries;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas, H.A. ;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., dhr. M. van Heijningen; Hervormd, 15.00 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Kellie Copeland;
Baptisten Gemeente, Elim, 11.00 u., Ds. Piet Brongers, M.m.v: fluitist Willem Lindeman;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Verhage, Deventer, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., stud H.C. Bezemer, Urk;
Doopsgezind, Doopsgezind, 11.00 u., ds. P. Brongers;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Raymond Sluitman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst, Br. K. Buitenhuis; De Fontein, 14.00 u., Ds. T.P. Nap;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., C.A. v Dieren; Jeruzalemkerk, 19.00 u., C.A. v Dieren;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik, Thema: Bevestiging ambtsdragers ; De Schakel, 19.30 u., Br. T. van der Wouden, M.m.v: Loof de Heer; Grote Kerk, 11.00 u., drs. Piet Brongers; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma , Thema: Bevestiging ambtsdragers ; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong, Thema: Bevestiging ambtsdragers ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds J. v. Buuren;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., dr. Gabriel Anthonio; Bethel, 11.30 u., dr. Gabriel Anthonio;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds Postma, H.A. ;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr L. Blees, Thema: voorbereiding H.A.; Gereformeerd, 14.00 u., Ds Elverdink, Thema: Nabetrachting H.A.;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. D.J. Budding; Hervormd, 14.00 u., ds. D.J. Budding;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds J.J . Verweij (Leeuwarden);
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., M.J.P.-Oomens;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J. Hannessen;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. W.M. Stougie, H.A. ;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Glas;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G. Hoogstrate, Ermelo;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.H. Meerveld;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, De Rank, 19.00 u., Mw. S. Aardema; Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., pastor Susan Boukema, Jacobusparochie, ds. Lieuwe Bergstra PGF, en Flora Visser DGG.Lytsestreek, Thema: iOecumenischedienst in de Martinikerk;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. J. v.d. Schoot; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Ibo Pheifer, Sneek;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Ds.D.J.van Bochove. P.K.N.;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds. R. Jansen; de Paedwizer, 14.00 u., G. Bruinsma;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal, H.A. ; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Dhr.F.Harkema, Thema: Dienst in Ferwoude;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. Y. Slik;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon, H.A. ;
Goënga
PKN, De Lege Geaën Goënga, 09.00 u., ds. M.C. Mook;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds R. Lafeber, Thema: startzondag;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma, H.A. ;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 11.00 u., ds.J.Droogsma;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 14.00 u., Ds. K. Snijder, Thema: Afscheid ds.Klaas Snijder;
Harlingen
*, Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., dhr. A. Hiemstra;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. P.K. van der Kamp; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. W. v.d. Heide, Sexbierum (dienst in Grote kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.H Pot; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Anne Nijburg;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Vesper; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds.C.J. van den Beukel, viering HA;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., mevr. S. Zwart; Haghakerk, 19.30 u., * *;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., Startzondag;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds Joh. v.d. Meer;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. H.D. groeneveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. S. de Jong;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. H. Wubs; Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., Geen Dienst;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., zendingsdienst;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., Mevr. T. Huizinga; Trinitas, 09.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen, M.m.v: .;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., W. Hordijk / gastpredikant uit ''s Gravendeel, H.A. ;
Hempens
PKN, Martinuskerk, 11.30 u., ds G.R. Rinsma, H.A. ;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 10.00 u., Mv L de Vries Dronrijp;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Kok;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 11.00 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Da. M.G. Bakker- v. Kampen;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Elverdink;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. T. Weidema;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. E. Bruinenberg, Coevorden; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen, Thema: vrededienst; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen, M.m.v: cantorij;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor van Briel- Moerman;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. J. Smit;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra;
Gereformeerd, Gereformeerd, 10.30 u., dhr. R. Walinga, Thema: Start winterwerk;
Hervormd, Hervormd, 10.30 u., dhr. R. Walinga, Thema: Gez. dienst in Ger. kerk, start winterwerk;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., ds. S. Boukes;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. D. Tamminga;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. W.B. Beekman;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.45 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa, H.A. ;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Ds. M.B. Visser, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., Ds. H. Siegers Sneek, H.A. ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma, H.A. ; De Morgenster, 16.30 u., ds. A. Bas, H.A. ;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., dhr. C. Sandner, Thema: Zacheus ;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. J.G. Kemperman, Thema: Heilig Avondmaal, lopend; De Schakel, 09.30 u., ds. J. Baay; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., ds J.D. Cremer; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 12.00 u., Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Drs,A.J. Fraanje Drachten;
Remonstrants, Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., M. de Vries;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Jacob Jan Oostra, Thema: Bewogenheid.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., majoor F. van de Werf.;
Zorginstelling, Parkhove, 11.15 u., br H. Klinkvis;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. W.L, de Jong, Rinsumageest; Oase, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.K.H. Bogerd; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.C.H. Buitink;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Timmer; Gereformeerde kerk, 14.00 u., dhr. L. Blees;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., pastor H.G. Koops-Brals;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., ds. L. Adema;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 10.45 u., ds. J.P. Lindeboom, H.A. ;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Mw. H. Plantinga , it Heidenskip;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema, M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. G. Venhuizen Nijensleek;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., Cand. A. Palland;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. P. Speelman uit Folsgare;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Oebele Oldenburger, Emmen, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Dijkema Enumatil; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis, H.A. ;
PKN, PKN, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds.Langhout (Oldeberkoop); vGKN, 19.00 u., Dhr.S.v.d.Kooi (Groningen);
Oentsjerk
*, Mariakerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
PKN, Heemstra State, 10.00 u., ds. I. Verburg;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Martens;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. W. Trip, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 10.00 u., Ds. P. Pit Drachten;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.S. de Marie; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. H. Altelaar; Hervormde kerk, 09.30 u., R. Koningsveld;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. K. Visbeek;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., A. de Jong;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Poot;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. E.A. van Gullik; It Ljochtbeaken, 19.30 u., Com. v. Lit.;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ds F.Mulder; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., Ds F.Mulder;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. T. Huttinga;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds P.J. de Buck;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Vriend;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 11.00 u., startzondag in It Anker, M.m.v: De Freedom Singers uit Ee;
Parrega
PKN, PKN, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., Majoor F. v.d.Werff;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., ds. W.J. Keuning;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. R. Soepboer;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Da,F,F,Fink;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., nog geen gegevens bekend;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Koops;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries-Terpstra en Ds. Inge Landman, Startzondag;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., Dhr. A. Hartstra;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds D.J . Steensma (Feanwalden); Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. H. Bos. Den Helder; St. Martinuskerk, 10.30 u., Pastoor Van der Weide, Thema: rechtstreekse t.v. Mis;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., br. Piet Bakker;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. J. Strietman.;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. E. Kuiper-Groenebeld;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D Visser;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., mw. ds. T.K. Kwint, Meppel;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., A.Krijgsheld Ureterp; CGKV, 14.00 u., W.K van Slooten Mussel;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Dienst;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. H Wiersma;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Leesdienst br. K de Jong; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., L.S.K. Hoogendoorn, H.A. ; De Regenboog, 14.00 u., J.J. Verweij;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. J.P. Strietman; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. G. Timmer ;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon, H.A. ;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. M.A. de Niet; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. M. Eekels;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. M. C. Schreur; Hervormd, 14.00 u., Ds. M. C. Schreur;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., drs. A. Althuis;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. L. Oost , Thema: Startzondag ;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., dhr. A. Harstra;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Ds. H. van Wingerden ; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., ds.W.M. Roseboom;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds J. de Kok;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., pastor K. Dijkshoorn, Nijbeets;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., P. Wattel, Thema: startzondag;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., Ds Harry Leegte te Amsterdam;

Friese diensten

zondag 24 september


Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., dhr. L. van der Ven;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 10.00 u., ds H. Strubbe, Thema: Startsnein;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., Mw van der Weij;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Renze Yetsenga, M.m.v: Kwartettekoar;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., ds. S. Ypma, Thema: Nijkleasterfiering mei Huzumer Kwartet, Theo Jellema (oargel);

Bijzondere diensten

zondag 24 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 10.30 u., ds. T. Engelsma, Thema: Startzondag / Vanaf 10.00 uur koffiedrinken ;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., G.J. v.d. Lagemaat, M.m.v: Vocalibre;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 10.00 u., ds H. Strubbe, Thema: Startzondag, M.m.v: Laat u verrassen ;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 10.00 u., ds. C. Pronk, Thema: Startzondag in Bakkeveen;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. L.G. Boonstra;
Drachten
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. v.d. Berg;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., RK dhr. P.Mulder, ds. J.Wielenga, ds. J. van Olffen,, Thema: ''Vrede, hoe smaakt vrede?'' Oec. dienst in Menaam;
Feanwâlden
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., A.P. Oosting, Thema: Startdienst winterwerk, gezamenlijke dienst met Oudega/Kolderwolde in Harich;
Harlingen
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 19.00 u., ds. C. Glashouwer (dienst in Midlumerlaankerk), Thema: afsluiting vredesweek;
Heerenveen
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 14.30 u., S. Schagen, Thema: doopdienst in gebouw Filadelfia ;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: Startzondag;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Johan de Heer Zangdienst;
Leeuwarden
Leger des Heils, Leger des Heils, 11.00 u., ds J.M. Baaij;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Startzondag: Hoe gastvrij zijn wij!, M.m.v: Lokatie Camping Stoker de Veenhoop.;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper, Thema: Startzondag;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Oudwoude, M.m.v: start zondag;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.45 u., ds. M. Stougie - de Wit, Thema: Startdienst "Kerkproeverij";
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 14.30 u., Professor Dr. Dineke Houtman, Thema: Terug naar De Bron;
Sneek
PKN, Martinikerk, 19.00 u., ds. A. Veldhuizen; Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus-Zijlstra - Geestdrift;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai, Thema: Wie durft ?;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, Thema: Startdienst: " Open Huis", M.m.v: Chr. Muziekver. De Bazuin;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Mw. G. Kasper-Holwerda / Mw. C. Niesink;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard, Thema: Startzondag;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Wiebenga;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 23 september


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., ..;

zondag 24 september


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. A.van Harten-Tip;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 17.00 u., Ds. G. Postma, M.m.v: organist dhr. P.Ozinga;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., F de Jong; Ontmoetingskerk, 19.00 u., mw. G. Hovius-Dijkstra;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. H. Scherphof; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. A. Lowijs;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus-Zijlstra - Geestdrift;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. R. de Pee;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.F. ''t Hart; Eben Haezer, 19.00 u., ds. W. v. Vlastuin;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff; Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.H.Lodewijk;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. D. van Ruiten;