dinsdag 21 augustus


Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., DS.A.Verschuure;

woensdag 22 augustus


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;

vrijdag 24 augustus


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. J. Foppen;

zaterdag 25 augustus


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, M.m.v: Herenkoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jos Quak;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Richard Zevenhuizen, Thema: "Wanneer je uitgaat";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. R. Tan;

zondag 26 augustus


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Hitzum, H.A. ;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds.G.J.Gardenier Appingedam;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 09.30 u., Ds. Y. Slik ( Balk);
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., da. A. Buizer-Tchiengang;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds H. de Vries; Hervormde kerk, 09.30 u., ds B.G. Keizer;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., W.L. de Graaff; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. G. Timmermans;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. van Zanden;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Bert Buurman;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., R.Avakhti;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.G. van der Windt, Thema: Gezamenlijke Vakantiedienst;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. D. Kisjes;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN, 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Britsum
PKN, Johanneskerk Britsum, 09.30 u., ds. Th. Korteweg; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. Korteweg in de Johannestsjerke te Britsum; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. Korteweg in de Johannestsjerke te Britsum; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. Korteweg in de Johannestsjerke te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., Ds. J.D, van 't Zand;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. A Elverdink;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., M.H. de Boer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Leesdienst;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. G. Groeneveld;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds H.J. de Groot; Kruiskerk, 19.00 u., ds. R. Praamsma;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. J. den Besten uit Hattem;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer, Thema: Gezamenlijke viering;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Dhr. W. Feddema; Sint Bonifatiuskerk, 14.00 u., Ds. G.J. Otter;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds J.D. van''t Zand; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds R. Jansen;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Frans van Herwijnen;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Leesdienst; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds J van Vulpen .;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Hagenpreek te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., da. M Voorhans.; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., br Jaap Dijkstra;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed Nieuws'' Dienst, Thema: Jezus Hoofd van de gemeente, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.A.Postma.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. L.G. v.d. Heide;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. G . Rol; De Herberg, 09.30 u., ds. J.W. v. Dijken;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Dongjum
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Donkerbroek-Haule
PKN, Laurenstsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra, Thema: Brood en Beker;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Anne Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst; De Fontein, 14.00 u., ds R. Prins;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. G. Otter;
PKN, De Schakel, 19.30 u., drs E. Akkerman, M.m.v: What us Bynt; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H. Pol; Menorah, 09.30 u., ds J.G. Arensman; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, H.A. ; Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, H.A. ; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, H.A. ;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. L. Oost;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. L.G. van der Heide (dienst in GKv Dokkum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Da. M. Stougie;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. P. Zuidema;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Ds.G.Postma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds De Haan;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Dhr. G. Visser Wouterswoude;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G.J. van Wieren;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., ds. R. Praamsma, Thema: gez dienst met Gaast/Ferwoude in Ferwoude;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. H. Fahner; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H. Fahner;
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. H.J.Delwig Leeuwarden;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. F. van Neerbos; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan van der Weg, Heerenveen;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., dhr.J.van Belle ( RG );
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., Ds. H.J.J. Pomp; de Paedwizer, 13.45 u., G. Bruinsma, Thema: gezamenlijke dienst in de vGKN, Tolheksleane 41, Frieschepalen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. K.J.Bijleveld; vGKN , 13.45 u., ds. G.Bruinsma;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 11.00 u., Ds.R.Praamsma, Thema: Dienst in Ferwoude, H.A. ;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. L Versluis / gastspreker uit Oudemirdum;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. G.G.J. Schoonman;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 11.00 u., ds. L.de Ruiter;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Zr.Froukje Wesseling;
Harlingen
*, Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. A. van Santen;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Martijn Dekker. Jongerenwerker; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 17.30 u., lees dienst;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. G. Bies;
Haskerhorne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 09.30 u., ds Eize vd Sluis, Joure, Thema: De Woestijn;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.H.ten Cate; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Br. W. Schaaij; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. F.H. Folkerts;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar , H.A. ;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Ds. P. Post;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. J. Kramer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., br. J. Kramer;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. uit de Bosch;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. K.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen; Trinitas, 09.30 u., ds W. Bloemendaal;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., J.Dekker;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., *pastor Reijer Pasterkamp (plaatselijke voorganger);
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds.J.N.Jurgens,Drachten; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds.J.N.Jurgens, Drachten;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra, H.A. ;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. H. Wiersma, Scharnegoutum;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., mw. Koops;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. M.W. Jans;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. J. van Buuren; Maartenskerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., dhr. P. v. Hijum;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Leo Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. L. Blees;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., Hr. L. Blees;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br S. Bandstra;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J. Kok;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. Gerke van Hiele;
Evangelisch-charismatisch, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Dirk Grit;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Hoe diep gaan je wortels?; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum); De Morgenster, 16.30 u., Ds.A.A.L Aalderink, Thema: Gez. dienst met CGK (in Morgenster);
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., mw. R. van Doorn, Midlum; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 12.00 u., ds. J. Goorhuis, Smalle Ee, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.K.R. Cuperus, Zwolle;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., drs. Simonides;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. K. van Marrum, Thema: Doopdienst; Oase, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Tadema; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.J. Tadema; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds W. Andel;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds N.J. van Rijswijk, H.A. ; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds.A. van Vliet;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., Ds. E.K. Zwerver, H.A. ;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Mw. G. Brouwer;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., mevr.pastor H.Leeuw, Workum;
Metslawier/Niawier
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds E.J.M. Peersmann;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Mw Zwart;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff, M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes, H.A. ;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds H. Klein Ikkink;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. W. van der Heide, Sexbierum;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Dhr. T.van der Bij;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. M. Oosterkamp uit Veenendaal;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.M. Hasper;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Jan Zeldenrust, Mantgum;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. M.K. Boersema. Blije; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. H. H. Fahner, Den Helder gez. CGK in Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. J. Huitema (Drachten); vGKN, 19.00 u., Dhr. R. Pasterkamp (Urk);
Oentsjerk
*, Mariakerk, 11.00 u., ds. H. Vlasman;
Offingawier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. Bakker;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. M. van den Berg, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Drs. T.A. Dorrepaal Makkinga;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.S. de Marie; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.E. Heres;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Dhr. Hans de Jong; Hervormde kerk, 09.30 u., J.H. Koerts;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 19.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper, Thema: Zomeravonddienst in Uitwellingerga;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., ds. P. den Hollander, Thema: in nieuwehorne;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Drs. J. Doornebal;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Dhr. E. de Jongh, Rhoon;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., DS.C.A.van Dieren.; Gereformeerde Gemeente, 19.00 u., DS.C.A.van Dieren.;
PKN, De Fontein, 11.00 u., ds. S. de Jong;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds J.D. Kraan, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. A. Bouman, H.A. dienst in It Anker, H.A. ;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.H. de Vries;
Sandfirden
PKN, Sandfirden, 19.30 u., Dhr. G. de Haan;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds. H Strubbe;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Da Y. Riemersma-Beintema;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., mevr. G. Pols;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries-Terpstra, Hagenpreek Streek 30;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., ds. O.C. Kerssen;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., Ds.A.A.L Aaldering; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds A. Mak;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Hans Ottens uit Veenendaal;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker, M.m.v: Durk de Jong;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. T. van Ommen;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. B. Posthumus;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. S. de Jong;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. M. Veenstra-Oving;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds. J.C. Overeem;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Drs A Fraanje;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, M.m.v: gezamenlijk met en te Tytsjerk;
Terband
Interkerkelijk, Terbantstertsjerke, 09.30 u., Mw. B. Spierings, M.m.v: Mw. P. Bakker;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S. de Jong;
Ternaard
PKN, Lytse Tsjerke, 09.30 u., ds De Gier;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., Zangdienst commissie;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. R. Tuitman;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst; De Regenboog, 14.00 u., T. Groenveld;
PKN, Hervormde Petruskerk, 11.00 u., ds G. Postma;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., gez. dienst in de Herv. kerk, ds. P. Dijkstra;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., dhr. P. Speelman, M.m.v: K.van Hijum;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. van der Sloot;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. J. v.d. Brink-Dekker, Genderen;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. M. Visser; Hervormd, 14.00 u., Dr. M. Visser;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. S. Zwart, Thema: gezamenlijke dienst in Molkwerum;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., da. A. van Harten-Tip uit Smilde;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., dhr. F. Verkade; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., M. van Heijningen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., dhr. H.E. van Halsema;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da E.P. Muilwijk-Huis;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., Mw. S. Aardema;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mevr. H. Hornstra, Hoogeveen;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., prop. L. Weima;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds P. van Commenee;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ds D.J. Deuzeman;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer, Thema: Fryske Tsjinst;

Friese diensten

zondag 26 augustus


Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., Ds. B.G. Keizer;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., B. v.d. Wal;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. de Jong;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., * *, Thema: Dienst te Rottevalle;

Bijzondere diensten

zondag 26 augustus


Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J.Jongsma;
Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., br. J. Regnerus, Thema: Startzondag;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., dhr. J. van der Meer;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 19.00 u., mw. ds. H.M. Jansen, Thema: Zingen in de Kurioskerk;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. de Jong;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 25 augustus


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 26 augustus


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. Snijder;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da .J.C. de Poel v.d. Berg;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. J. Hoekman; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. M. van Heijningen;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., Ds. D.J. van Bochove;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., dhr. G.H. Visser;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.H. Hoorn; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. C.M. Visser;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;