zaterdag 18 februari


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Liturgiecommissie ., M.m.v: Liturgie groep Blauwhuis;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Ruben Ridderhof;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Jetro";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Cantores;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;

zondag 19 februari


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. D.J. Deuzeman Heerenveen.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., -, Thema: Stand up and Fight, M.m.v: metalband Veritas Infinita;
Ameland
PKN, Hollum , 10.00 u., ds.E.Zwerver;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis, M.m.v: OlmenEs;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 11.00 u., ds. F. de Jong, Thema: Muziekdienst, M.m.v: Euwe en Sybolt de Jong;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. M. Metzlar; Dorpskerk, 19.00 u., Ds. M. Metzlar;
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 10.30 u., mw. Wilma Altena;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Pastor A.Stork;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., liturgiecommissie;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., leesdienst;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. J. Maliepaard;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds H. Strubbe, M.m.v: bij het uitgaan is er de Amnestybrief ;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 09.30 u., Hans Heres;
Christengemeente, Petra, 09.30 u., Klaas Boersma;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 10.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Koor Mei Inoar;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. P. Pit;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds RD van Hornsveld; Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds RD van Hornsveld;
Britsum
PKN, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Kamerling in NH Jelsum;
Britswert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Britswert, 11.00 u., ds. R. E. Nummerdor;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. R Reitsma;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. H.M. Veurink;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., kand. I.Poortinga; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., leesdienst;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., ds. P.J. van Ool;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., T.S. Huttinga;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds H.J. de Groot, Thema: Gezinsdienst; Kruiskerk, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra, Thema: Taize dienst, M.m.v: Cantorij o.l.v. Henney Venema; Kruiskerk, 09.30 u., Ds G. Wiersma, Thema: doopdienst, M.m.v: Leendert van der Zeep;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. J. den Besten uit Hattem;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.Bos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.J.Bos;
PKN, De Ikker, 14.00 u., ds. S. Boukes; De Ontmoeting, 09.30 u., ds. S. Boukes; Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. G. Timmer ;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
De Westereen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. K. Visbeek;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., ds. Henk Poot;
PKN, Toer-tsjerke (Toerstrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. B. de Graaf; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. B. de Graaf;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik;
Dearsum
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., drs. G. Kozijn;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., Dhr. A. Overdiep; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., br. K. Sijtsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M. K. Boersema;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., A Langevoort; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst, Thema: God heeft goed nieuws voor ons mensen, M.m.v: Eigen lofprijs en aanbidding team olv Sjoukje Tiesinga;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., Hiele Dijstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Dr. M.H. Oosterhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Dr. M.H. Oosterhuis;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. L. de Ruiter; De Herberg, 09.30 u., da T. Abee; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., mw. H. Karssies; Grote of St. Martinuskerk, 19.00 u., Vesper; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., mw P. Boonstra;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., dhr. R. de Roos;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Johan van Duijne; Victory Church, 10.30 u., Hendrie Terpstra;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Jonkman;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., A. Verschuure; Jeruzalemkerk, 15.00 u., A. Verschuure;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds J. Noordam, H.A. ;
PKN, De Arke, 10.00 u., ds N.J. v.d. Herik, Thema: Geestdriftdienst; Grote Kerk, 11.00 u., Br. Minze Postma; Menorah, 09.30 u., ds. D. van der Leij; Oase, 09.30 u., mw. H de Kok-Mellema; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. A.H. Boschma ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Avondmaal, H.A. ; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Avondmaal, H.A. ;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. G. Postma;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., dhr W. Feddema; Gereformeerd, 14.00 u., ds Timmer;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. C. Worp; Hervormd, 14.00 u., ds. C. Worp;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. P. Roos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. P. Roos;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., P.K. van den Kamp;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., pastor C. Tigchelaar;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 11.00 u., ds. L. Westra;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Mw. A.C. Plantinga Ee;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. T. Huttenga;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. G . Rol;
Feanwâlden
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. A Elverdink;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. J. van Dijken;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., ds A. Mak; CGKv Franeker, 16.30 u., ds. H.M. Veurink;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., viering zonder voorganger ., M.m.v: Telling Voices uit Minnertsga; Martinikerk, 19.00 u., ds. R. Praamsma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten; Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br J. Nugter; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Freek de Vries, Wijk bij Duurstede;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Dhr.H.Anema G.V. G.G.Z;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., ds Th Havinga;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 13.45 u., Ds..H.J. Zuidhof;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., ds G. Rol, Thema: Gez.ZWO dienst in Exmorra;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Preeklezer dhr. H. Smedes;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., dhr. K. Dijkshoorn;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. J. Glas;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J. de Gier, Dokkum;
Harkema
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. K. Snijder;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., Ds. Pier M. Meindertsma; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., de heer A. Hiemstra;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld, H.A. ; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.H. Tempelman;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker, M.m.v: organist: dhr. G.J. Elsinga;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., drs. A.T. de Gorter (dienst in Grote kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.G.Grit; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Tom Pikker;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel, M.m.v: It Ljochtbeaken;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., ds P. Rozeboom;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., Zr. Grytsje Hovius;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. P. Post;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J.J. Feenstra; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. L.W. de Graaff;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds.K. Muller; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds.K. Muller;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., Robin van der Maaten;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds P.J. de Buck, Thema: bediening Heilig Avondmaal, H.A. ; Trinitas, 09.30 u., ds W. Bloemendaal, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 10.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Pilkes van Delft;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Bouman;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Mevr. T. Bergsma-Overdiep;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Hervormd Jelsum, 09.30 u., Ds. J. Kamerling;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox, Buitenpost, H.A. ;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Dirk-Jan Steenbergen;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., de heer O. van der Veen;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., Ds. R Reitsma; De Oerdracht, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen, Thema: doopdienst; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., pastor C. Tigchelaar;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. E. Pijlman;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds.A.C van Veldhuizen; J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop; J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Herv. Geref. Kerkgemeenschap De Kandelaar, 09.30 u., ds.J. Mulderij; Maartenskerk, 09.30 u., ds. J. Stander; Oosterkerk, 10.00 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman; Gereformeerd, 19.00 u., Superclub;
Kootstertille
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., Ds. E. van der Veer;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. R. Voogd;
Langweer
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.K.Bolt;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., ouderling leest preek; Oec. Basisgemeente Leeuwarden, 10.30 u., eigen voorgangers, Thema: overpeinzingen van een moderne gelovige; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., ds. J. van 't Spijker; Bethelkerk, 17.00 u., ds. J. van 't Spijker;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. K. Roosma;
Evangelische gemeente, De Salvator, 09.30 u., Eugene Poppe, Thema: Wijsheid in je gezin!; De Salvator, 11.30 u., Eugene Poppe, Thema: Wijsheid in je gezin!; Evang. gem. Jesus Victory Celebration Center, 14.30 u., Dhr. Matendo M Makoti;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., Kandidaat M.W. van der Veen; De Morgenster, 16.30 u., ds T. Dijkema;
Pinkster, P.G. Elim, 10.00 u., dhr. C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. A.M. Roest; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., ds J.D. Cremer; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. M.J. Koppe Dokkum;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes-Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. M. Dol, Thema: De komende Koning.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Peter Sjoerdsma, Stiens;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., mw. ds. A. Reichman; Parkhove, 11.15 u., da. A. Buizer-Tchiengang;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., prop. G.A. van Ginkel; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., prop.R van der Knijff; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. Pieter J. Huiser, H.A. ;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R. de Pee; Gereformeerde kerk, 19.30 u., dhr. N. Iedema, Thema: Joh.de Heer zangdienst;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 11.00 u., ds. J.H. Strubbe;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., mw L. Dijkshoorn;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., mw. G. Brouwer;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. L. Adema;
Munnekezijl
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., da. R. van Gulik-Renooy;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer, M.m.v: Dienst in de Hoekstien te Nes, H.A. (laatste dienst in de Hoekstien);
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., da. L. Cnossen;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J. Vlasbom, Nijbeets;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. H.F. de Vries;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. K. de Lange uit Marknesse; Maranatha, 19.30 u., dhr. Reijer Pasterkamp;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., ds R. Veenboer;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Karel de Roo;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J . Verweij (Leeuwarden); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds.C. A. de Hertog (Leeuwarden)gez. in CGK Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., dhr. J. Koops;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Getuigenis van Stefan Akker, Thema: Alphacursus, M.m.v: Eigen gemeenteleden; vGKN, 19.00 u., Dhr. Brouwer (Rouveen);
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., mw. G. van der Galiën; Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. W. Heeren;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. B. van Brug;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mevr H v twist;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. W. Baas;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. . Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik; Hervormde kerk, 09.30 u., Ds. H.J. Meijer;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds A. Buijs;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig;
Oudega (S)
PKN, Sint-Agathatsjerke, 09.30 u., da. A.E. Reichman-Scheffer;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 19.00 u., ds J.Ijsselstein;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen, H.A. ;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. T. P. M. Oomens, Thema: kerk Oudwoude;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Vriend, H.A. ;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. Bouman, dienst in Antonius kerk;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., S. de Visser;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds.A.Elverdink KND dienst;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., ds. A.E. Veerman- van Dijk;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Ds T. de Heer;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Gezamenlijke dienst te Delfstrahuizen;
Sloten
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. W.M. Schinkelshoek;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. J.D. van 't Zand; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., br. Johan Dros;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. J.C. Trouwborst; Oosterkerk, 09.30 u., Pastor M. Kroes;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. J. de Jong; VBG de Fontein, 19.30 u., Stichting Israel en de Bijbel;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. R. Praamsma;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. M. Mook;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., drs. P. Dijkstra;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., br. W. Hordijk;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. Douwe Visser, Harlingen;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. J. Nutma; CGKV, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. W. Tiemersma, Thema: Eigenwijsdienst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. J.J. van der Sleen; De Flambou, 14.00 u., Anne-Willem Hoekstra;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., da. J. Woudstra-van Doorn;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., Da E.C. Roosenboom;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D van Ruiten, H.A. ; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D van Ruiten, Thema: Dankzegging H.A;
Gereformeerd, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Sietse Wijbenga;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J.H. Kuiper; De Regenboog, 14.00 u., . leesdienst;
PKN, Hervormde Petruskerk, 09.30 u., Ds. A. Roest;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.K.H. Bogerd; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds.K.H. Bogerd;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. R. van Gulik-Renooy;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds Nel van den Briel;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema; PKN, 19.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds J.J. Verweij; GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. H. Jagersma;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. vd Wiel. Leeuwarden, H.A. ; It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., ds. Wessels;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. M. Visser; Hervormd, 14.00 u., Dr. M. Visser;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. S. Zwart, Lippenhuizen;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
Wijckel
PKN, PKN, 19.30 u., ds. K. van Marrum;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., dhr. F. Verkade;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., J.Elzinga-Bakker;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., da. Y. Slik, Balk;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds E.H. Jans;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 11.00 u., ds. M.C. Mook;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., ds. J.G. van der Windt;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., pastor H. Gilliam; Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 19.30 u., mevr. H. Leeuw;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., Zangdienstcommissie, M.m.v: Zangdienstcommissie;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. van Blanken;
Zurich
PKN, PKN - Zurich, 09.30 u., P. Wattel;

Friese diensten

zondag 19 februari


Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., dhr. L. van der Ven;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds W. Feenstra;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. L. Westra;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., ds. L. Westra;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Ds. Joh. Bakker, H.A. ;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds.C.Warringa, Joure;
Kollumerzwaag
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. R. Walinga;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 10.45 u., ds. J.P. Lindeboom;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom ;

Bijzondere diensten

zondag 19 februari


Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., n.v.t;
Drachten
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Brongers, M.m.v: Ds. Bert Wijchers;
Hervormd, Kapelgemeente, 14.30 u., ds J. Noordam, Thema: afscheidsdienst;
PKN, Oase, 19.30 u., ds J. Kooistra, Thema: Welkomdienst, M.m.v: Chr. Bildts Mannenkoor;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 19.30 u., Tiemen Westerduin, Thema: SquareReunion;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 19.30 u., br. E. v.d. Veen, Thema: Taizé gebed;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, Thema: doopdienst;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 17.00 u., Ds. G. Postma, Thema: Niet alles gaat voorbij, M.m.v: organist dhr. P.Ozinga;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Zangdienstcommissie;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Ds. M. Penning, Hilversum, Thema: Geloof jij het nog?, M.m.v: Gospelduo 2Surrender;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., geen predikant;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., PTD met diverse sprekers, Thema: Geloof;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., S. de Visser, Thema: Bijbeluur;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., ds. H. Vlasman, M.m.v: vespercommissie;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 19.00 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Top 2000 dienst;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand, Thema: Kindgerichte dienst;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 18 februari


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., . .;

zondag 19 februari


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., dhr. P.de Boer;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Pol;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds M. Kreuk; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds M. Kreuk;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. D. Kruyt;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.F. ''t Hart; Eben Haezer, 19.00 u., Kand. K. den Boer;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.H.v.d.Beek;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. G. de Klein;