woensdag 24 januari


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.15 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;

vrijdag 26 januari


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. W. de Jong;

zaterdag 27 januari


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., pastor N.G. ten Wolde ;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Bert Engelfriet, Thema: "Toen hij zond".;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., M.S. Broekhuis;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;

zondag 28 januari


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. S. Ypma, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg, M.m.v: Jeugddienstcommissie.; Terptsjerke, 19.00 u., dhr. L. van der Ven Aldeboarn.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., Dhr. Gerrit van Dijk, Thema: Hongarije;
Ameland
PKN, Ballum, 10.00 u., ds.H. Ebmeier;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. M. T. P. M. Oomens;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Dhr.H.Harten;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., dhr. W. de Boer;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. M. Stougie - de Wit; Hervormde kerk, 10.00 u., ds. J.W. v. Dijken;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. M.K. Boersema;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. A. van Harten - Tip;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Bert Rietberg;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Herman Haan;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., da. J. Douma - vd Molen, M.m.v: kinderkoor "The Yong Source"; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Nicolaastsjerke te Koarnjum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
PKN, Gereformeerde kerk, 13.45 u., dhr. G. Visser;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds K.D . Smit (Dokkum);
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. J. Paans - Spoelstra;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds Corry Nicolay, Thema: Heilig Avondmaal; Kruiskerk, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra; Kruiskerk, 19.00 u., da. A. Buizer-Tchiengang;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., dhr. J. van der Meer; Hofkerk, 09.30 u., ds. Maat;
Cornjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Mw. G. van der Zwaag, Broeksterwâld, Thema: Kerk, School en Gezin;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds G.P.R. Pennekamp;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., ds Marius Koppe; Filadelfiagemeente, 19.30 u., Themadienst;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.van Limbeek; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.J.van Limbeek;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Dhr. D. Kruyt;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga; Jacobustsjerke, 11.00 u., Peuterdienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 16.00 u., Gooitzen Riemersma, M.m.v: Jaap Sake Heeringa;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Mak;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Charles Campbell; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst , Thema: God is goed, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 09.30 u., Mvr.Martha Brouwer.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. K.D. Smit; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma (dienst in Wâlterswâld);
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., dhr. K. Sijtsma;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas, H.A. ;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Andries Bakker;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.J.T.H. Velema; Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., drs. M.B. Visser;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds. P. Groen;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. H. J. H. Pap; Kapelgemeente, 16.30 u., ds.J.J.A. Geerts;
PKN, De Arke, 10.00 u., ds J.K. Bolt; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H. Pol; Menorah, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken , Thema: Doopdienst; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. A Vriend;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mw. I. Baron;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr W. Feddema; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. K.H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., ds. K.H. Bogerd;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E. Buitenhuis, Thema: Dienst in GKV Twijzel - Kind-School-Kerkdienst -;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Mevr. M. Krans;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. T.J. Oldenhuis Coevorden;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman, H.A. ;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer; Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 16.00 u., Peuter/kleuterkerkdienst, M.m.v: Beer Chris en Rudie Koetje;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., Ds. H.H. Meerveld; CGKv Franeker, 16.30 u., ds. H.M. Veurink;
PKN, De Rank, 19.00 u., ds. J.C. Dondorp;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. J. de Jong; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Theun van der Velde, Buitenpost;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., ds. W. Doornenbal (G.V. GGZ);
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. K.Snijder; vGKN , 14.00 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Ds.M.Mook, Thema: Dienst in Ferwoude. Doopdienst.;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon; Andreastsjerke, 13.45 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra, Thema: Kerk-, School- en Gezinsdienst, M.m.v: Theo en Jinke;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., ds. L. Adema;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr.ds. W.J. Keuning;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, H.A. ;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds.L. de Ruiter;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Bloemendal;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. R.Millenaar; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. M. Flierman;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. H.M. Veurink; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. L.W. Nijendijk (dienst in Grote kerk), H.A. ;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.H.Pot; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Tom Pikker;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. J.M.A. Groeneveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. W. Schaaij;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Vesper; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., mw. R.C. de Vries-Martini;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 19.30 u., * *; Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wout Huizing;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.H. Tempelman;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., br. K. Quist; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds. D. Mak;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., Aart Langevoort;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds P.J. de Buck; Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen; Trinitas, 19.00 u., ds. J. van der Veen, Thema: Jeugddienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., O. Lohuis;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens; Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 19.30 u., - -, M.m.v: Zangdienstcommissie en gemeenteleden;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. M. Hulzebos;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., C. Akkerboom-Hondema;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. J.Overeem, Stiens, Thema: Jeugddienst;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P.R. Beintema;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra, H.A. ;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. D. Tamminga, Makkum;
Doopsgezind, Doopsgezind , 19.30 u., vesperdienst "Vier de Zondag";
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., pastor C. Tigchelaar, Thema: dienst van eenheid;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., pastor T. Huizinga;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. E. Mots uit Rijsse, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Maartenskerk, 17.00 u., ds. Glas uit Kootstertille, Thema: Vesperdienst; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds. T. Oldenhuis;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Dhr. K. Remmerts;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., J. Glas, H.A. ;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.45 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Martin Dol;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Lammert Beuneker;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier, H.A. ;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Zie jouw tijd; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., Drs H. Carlier; De Morgenster, 16.30 u., Ds. M.K. Boersema;
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 12.30 u., pastor S. Draisma, Bolsward;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., P. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman, Thema: Shoa herdenking; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., ds P.A. Crom; Grote Kerk, 11.00 u., ds. A.M. Roest en pastor Germa Kamstra , Thema: Deze dienst is in de Bonifatiuskerk; Pelikaankerk, 09.30 u., Dhr.L. Blees Damwald;
Remonstrants, Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., pastor C. Bos-Switynk;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst, Thema: Oecumenische dienst, M.m.v: Bonifatius Cantorij en FGHA cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Wim Hoddenbagh;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds K. Visbeek;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. R. Veenboer;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.A.P. Voets; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.J.A. Brussaard; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. M. Jongsma-Visseman, Emmeloord;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., eigen commissie, Thema: Licht van der Wereld;
Lollum/Waaksens
PKN, SoW, 11.00 u., ds. J.G. van der Windt;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo; K.C.Het Anker, 19.00 u., plusdienst;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw, H.A. ;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt, H.A. ;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. P. Monsma;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 10.45 u., * *, H.A. ;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, H.A. ;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Mevr. Ds. E.P. Muilwijk-Huis Annaparochie;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. J. Huitema Drachten;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. M. Vos uit Kampen;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. C. A. den Hertog, Thema: gez.met CGK te Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v. Buuren;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. R.Pasterkamp (Urk); vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., M.m.v: m.m.v. Maud, Anneke (zang) en Geertje (gitaar);
Oentsjerk
*, Mariakerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Dhr G Visser;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, H.A. ;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. H. Euving, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 10.30 u., Ds. P.K. Pit Drachten;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.S. de Marie;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ; Hervormde kerk, 09.30 u., G. de Kok;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof, M.m.v: in nieuwehorne, H.A. ;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Poot;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., leesdienst;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Oudwoude;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. T. de Heer uit Oosterzee;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. T.R. Simonides, dienst in Antonius kerk;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., J. Hania-van der Kooi;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., ev B. Ottens;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds. A. Elverdink ;
Ried/Schingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, Thema: Dienst in Boer, M.m.v: Kinderkoor de Brulloftsbern;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds. D.M. Hasper;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. S. de Jong, Joure;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, M.m.v: Sixtus Cantorij, H.A. ;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra; Johannestsjerke, 11.00 u., Peuterdienst in de Rank;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., Dhr. Sj. Bakker te Urk;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand, H.A. ; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. J.D. van 't Zand, H.A. ; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., br. Piet Bakker;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. I. Pheifer, Thema: Opdragen;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. S. de Jong;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk; Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., ds. D. Visser;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., mw. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga, Zuiderwoude;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., student P.A Kok; CGKV, 14.00 u., student P.A Kok;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., viering zonder voorganger ., Thema: Open dienst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk, H.A. ; Doarpstsjerke, 14.00 u., Ds. W. J. van Dijk, H.A. ;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds J Kraan;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Venhuizen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., I. Poortinga; De Regenboog, 14.00 u., M.E. Buitenhuis;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., J. Glas, H.A. ;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G. Timmer , H.A. ; Hervormde gemeente, 13.45 u., Prof. dr. J. Hoek;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., drs.B. Visser / Harlingen, Thema: Friesche Dienst;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: Mw. T. Greidanus, H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. H. Zeilstra; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., ds. H. Altelaar;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.P.J. van Ligten, Thema: gezamenlijke dienst met Molkwerum;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. J. Kroon;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., dhr. S. Bakker;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., M. van Heijningen; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 19.30 u., .., Thema: Afsluiting "week van Gebed";
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds J.G. Arensman, H.A. ;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., ds K.J. Faber, Thema: Preezin; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., * *;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. S. Cnossen- Hoekzema;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., ds. A. Wiebenga;

Friese diensten

zondag 28 januari


Dokkum
PKN, De Fontein, 09.30 u., drs. W. Abma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, H.A. ;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Hinke Post Knol, M.m.v: Kwartettekoar;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., dr. Liuwe Westra, Thema: Fryske Fesper mei dr. Liuwe Westra, Theo Boelens(dwersfluit), Theo Jellema(oargel) en Martha de Boer(foardracht);
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.H. Boschma;

Bijzondere diensten

woensdag 24 januari


De Lege Geaën Tersoal
PKN, De De Lege Geaën Tersoal De Buorren, 19.30 u., ds. J. Majoor;

zaterdag 27 januari


Dokkum
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 13.30 u., JIJ HOORT ER BIJ SHOW, Thema: interactieve kindershow voor 4 tm 12 jaar, M.m.v: Jacob en Anny van der Wal;

zondag 28 januari


Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., * *, Thema: Wintersjongen, M.m.v: muziek;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: TIENERDIENST;
Bolsward
PKN, Martinikerk, 16.00 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Kinderdienst vanaf 1 jaar.;
Broeksterwâld
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 10.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Drachten
PKN, Menorah, 19.00 u., * *, M.m.v: Schola Liturgica ;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Week: Gebed voor de Eenheid. Thema; Recht door zee. Oecumenische dienst Martinikerk;
Grootegast
PKN, PKN, 10.00 u., da. H.C. Mulderij, Thema: Wie ben je?, M.m.v: The Joysingers uit Oentsjerk;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., “De muziek vertelt” door De Fjoervocals (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega), Thema: "De muziek vertelt", M.m.v: De Fjoervocals;
Kollumerzwaag
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Piet van Balen, Thema: Hard;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Herman Boon, Thema: “what is your goal”. ;
Leeuwarden
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. Tj. Hiemstra;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 19.00 u., mw. ds. H.M. Jansen;
Noardburgum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis, Thema: KSK dienst;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus-Zijlstra - Geestdrift;
Tzum
PKN, PKN, 10.00 u., Geen voorganger, Thema: "Kiespijn", M.m.v: Gospelgroep ''In His Name'' uit Drachten;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga, Thema: kerk, school en gezinsdienst;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 27 januari


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 28 januari


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. J.Moerman;
Grootegast
PKN, PKN, 10.00 u., da. H.C. Mulderij, Thema: Wie ben je?, M.m.v: The Joysingers uit Oentsjerk;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop. F Pierik; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. N.F.L. de Leeuw;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus-Zijlstra - Geestdrift;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. J.P. Strietman;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.H. Hoorn; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. D.J. Diepenbroek;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.F.van Neerbos;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. J-W Mout;