woensdag 17 oktober


Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 20.00 u., Evang. Theo Niemijer, Thema: Dit is de antichrist;

vrijdag 19 oktober


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. J. Stander;

zaterdag 20 oktober


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastor van Beek, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
*, Rispinge, 19.00 u., Mw T. Bosma;
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Bert Engelfriet;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Ga Verder”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. T. de Reus;

zondag 21 oktober


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Hibma, Thema: in de kerk van Hitzum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. S.Ypma Franeker;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. M. J. Koppe; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., -, Thema: Filmavond over Maria Magdalena;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds J.A. Droogendijk;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., mw. Tj. Hiemstra;
Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., dhr. T. v.d. Meulen;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., B. Elbert, H.A. ; Dorpskerk, 19.00 u., Ds. E. Kronemeijer;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. G. Wessels;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L.J. Joosse; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A. Mak;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. van Harten-Tip;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Jeroen voor ''t Hekke;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Ieder heeft iets.;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Ds. C. Corporaal; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: OOgstdienst;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Cantus Deo;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. P. Pit;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; vGKN, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. S. Cnossen;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. J. Bakker in de Hoekstien te Britsum;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Ds Peter Ros, H.A. ;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., G.A. Heek;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds D.C. Hellinga; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds D.C. Hellinga;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. A. Mak;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 10.00 u., Ds. G. Timmer;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra;
PKN, De Ikker, 09.30 u., drs. A. Steensma ; Kruiskerk, 09.30 u., Ds H.J. de Groot, M.m.v: Ensemble o.l.v Ep Willems; Kruiskerk, 19.00 u., ds. D.G. Posthuma;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.R.Kok; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.R.Kok;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. L. Knipscheer;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter; Sint Bonifatiuskerk, 14.00 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. D. Schreurs, Hegebeintum;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds R. Jansen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. A. Rekker-v.d. Werff;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., ds. Henk Poot;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.v.d. Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen, Thema: Actie schoenendoos, M.m.v: Sjir El Shaddai;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dhr. C Hoogendoorn, Amersfoort;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., pastor I. de Boer;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed Nieuws'' Dienst, Thema: Jezus Hoofd van de gemeente, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.H.Dijkstra.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. P. Groen, dienst in Wâlterswâld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Jongsma;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds J.D. Kraan; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds B. Keijzer; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. F. Gorter;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., da. T. Reichman;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *, H.A. ;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Henk Visscher;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds H.P. Brandsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds H.P. Brandsma;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Andrew van Ingen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds S.S. Braaksma;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., G. Hoogerland; Jeruzalemkerk, 19.00 u., G. Hoogerland;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. v.d. Berg;
PKN, De Arke, 09.30 u., . ., Thema: Geestdriftdienst; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong; Oase, 19.30 u., ds W.J.W. Scheltens, Thema: Welkomdienst, M.m.v: Chr. Bildts Mannenkoor ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. H. Jansen;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., Martin Dol, Thema: SquaREunion;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mevr. F.R. Wesseling- Schilstra;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. P. Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Jongsma (dienst in GKv Dokkum);
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 14.00 u., Mw R. vd Wal-vd Akker;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. B.L.P. Tramper; Hervormd, 14.00 u., ds. B.L.P. Tramper;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum), Thema: Belijdenisdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., W.L. de Graaff;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D.s.T.Noort;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. A.J. Jonker, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., dhr. P. van Engen;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 11.00 u., ds. L. Westra, Thema: Gez. dienst met Gaast/Ferwoude in Exmorra;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D. J. Steensma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D. J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Zr. M. Voorhans;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., dhr. J. van der Meer;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Zorginstelling, Foswert, 10.00 u., mw A. Hoekstra-Rondaan;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. G. van Wieren;
Franeker
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, M.m.v: Koor "De Lofstem" uit Welsrijp olv. Doede Terluin;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br J. Nugter; Maranatha, 19.30 u., Evangelist D. Wolbers, Thema: "Ik zou wel een willen weten", M.m.v: Blue grass band "Last Minute"; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Tom Pikker, Wieringerwerf;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., ds. R. Wind ( PKN), Thema: Schrift en Tafel;
Friens
Hervormd, Friens Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., Prof. dr. B. Kamphuis, Amersfoort-Oost; de Paedwizer, 14.00 u., ds. A.A.J. de Boer;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 13.45 u., ds. H.Zuidhof;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., mevr. A. Plantinga;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw. W.G. Jansen-Baltink;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: wereldiaconaat;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds J. Ariesen;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: Doopdienst;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor B. Smedes;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr.R.van Koningsveld;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.E. Millenaar; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. A. Hiemstra;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. P.K. van der Kamp;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk);
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 19.30 u., ds C.C. Wessel, Thema: Vesper;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.K.Stap; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Br. F. Koning; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. G.O. Sander;
PKN, Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Ds. P. Post;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. Pieter van der Velde; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., br. R.D. Elzinga;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. H. van Eeken; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds. H. van Eeken;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., René Ruitenberg;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw ds A. de Jong; Trinitas, 09.30 u., dhr. W. Kleijne;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., *pastor Reijer Pasterkamp (plaatselijke voorganger); Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 19.30 u., * *, Thema: zingen in de Nicolaas;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., drs. P. Dijkstra;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Mw. T. Bosma;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga; Welcome Home Church, 10.00 u., Gastspreker(s) andere ministries/churches;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jorwert
*, Radboudkerk, 09.30 u., ds Saskia Leene;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Verkerk, Montfoort;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., Zr. Thea Tholen-Haagsma;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., Ds. Peter Ros, H.A. ; De Oerdracht, 09.30 u., Ds.C. Waringa;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., dhr. B. Boersma;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. L.H. Oosten; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v. Buuren, H.A. ;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. A Elverdink;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Mevr. H. Plantinga;
Leeuwarden
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., drs. Piet Brongers;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Ds. J. Wessels; Bethelkerk, 17.00 u., Ds. J. Wessels;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. K. Roosma;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Julia Molenaar, Thema: Ontdek je echte ik - Verwerp je afwijzing; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma; De Morgenster, 16.30 u., ds. J.H. Tempelman;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. De Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. J. Baaij; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman, Thema: Heilig Avondmaal; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed, M.m.v: Jacobijner Cantorij; Pelikaankerk, 09.30 u., Dhr.G.H. Visser, Broeksterwalde;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Stephan Muurling, Thema: Genade eerst;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mw. M. Gort-Terpstra, Tzum;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. A. Feenema;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma, Easterein; Oase, 09.30 u., A. Terlouw;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E.J. Terpstra; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.K.H. Bogerd; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. R. Klunder-Douma, Echtenerbrug, M.m.v: Cantemus Dominum;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. B. Fransen; Gereformeerde kerk, 19.30 u., Menorahcommissie, Thema: Filmavond;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds R. Reitsma;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., ds. L. Adema;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Wim B. Beekman;
Nijega/Opeinde
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. T. Deelstra. Yerseke;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. S. de Jong, H.A. ;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr.J.van Wijgerden uit Bennekom; Maranatha, 19.15 u., dhr. P. Hulshof;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds D.J . Steensma (gez. dienst met CGK in Feanwalden);
PKN, PKN, 09.30 u., Ds F. G. Fink;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. K. Snijder (Diever);
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., ds. I. Verburg, H.A. ;
Offingawier
PKN, De Lege Geaën Offingawier, 09.30 u., ds. J. Majoor;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. H. Euving, Thema: Prekenserie "Leven in de frontlinie";
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., dhr. J. Knol Zwolle;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg; Hervormde kerk, 09.30 u., ds. D. van Ruiten;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds J.K. Bolt;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof, M.m.v: in nieuwehorne;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. L. Oost;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. P.R. Beintema;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., ds Nel van den Briel;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds W. Bloemendaal;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. H. de Boer-Lodewijks, Lucaswolde, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. Y. Zagema, dienst in Antonius kerk;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., P. Wattel;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. de Jong;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Glas;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. Lieke Weima, H.A. ;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. J. Koops;
Siegerswoude
PKN, It Keningsfjild, Siegerswoude, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dienst te Delfstrahuizen;
Slappeterp
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Drs.J.L.de Haan;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., ds. O.C. Kerssen / gastpredikant uit Sloten;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. J.D. van 't Zand; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Speelman, M.m.v: Anneke Fransen;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Mw. M. Kroes;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. D.J. Pheifer, Thema: Getuigenisdienst.;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Drs. S. te Nijenhuis;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds C. Glashouwer;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. E.P. Muilwijk-Huis - St. Annaparochie;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., R. Prins Leek; CGKV, 14.00 u., Jan ter Beek leesdienst;
PKN, De Flambou, 11.00 u., New generation; De Flambou, 11.00 u., Ds. H de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., ds A Elverdink;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Venhuizen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 11.00 u., ds J.G. Arensman;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, Thema: Kerk in Terwispel;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Leesdienst br.K de Jong; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J. Jongsma; De Regenboog, 14.00 u., . leesdienst;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., pastor S. Wijbenga;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds L. Plug; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. G. Timmer;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds J.G. Arensman;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Kroon / Garijp;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Th. Korteweg; PKN, 19.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., dhr. L. T. Wijbenga, M.m.v: K.van Hijum;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds S. de Vries; GKV De Levensbron, 14.00 u., C. Kanis;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds Corry Nicolay, Heerenveen;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. J. K. Abbink; Hervormd, 14.00 u., Prop. J. K. Abbink;
Warns
PKN, PKN, 11.00 u., ds. W.B. Beekman;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., Ds. S. Boukes;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., M. van Heijningen; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., ds. C. Hoek;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., Mevr. C. Akkerboom;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. R. Klijnsma, Pijnacker;
Witmarsum
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Wolvega
PKN, Kerk op de Hoogte, 09.30 u., da. S. Bouma;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting, H.A. ;

Friese diensten

zondag 21 oktober


Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. I. Van der Ploeg;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr T.R.A. Simonides;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds W. Feenstra;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., Mw. J Mulder - Vogelzang;
Kollumerzwaag
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., Ds. K. Visbeek;

Bijzondere diensten

zondag 21 oktober


Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. M. T. P. M. Oomens;
De Westereen
PKN, Ferbiningstsjerke , 10.30 u., ds B. Terlouw, Thema: jeugddienst;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 13.45 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries, M.m.v: Praisegroep Lightness uit Burdaard;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Gezamenlijke themadienst met Oudega-Kolderwolde in "De Skeakel" te Oudega, Thema: ‘Genade: Niet goedkoop, wel gratis!’ , M.m.v: Gospelgroep ‘In His Name’, Drachten;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., zr. G. Meijer;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., J. Glas;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., PTD team en ;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., . ., M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., dhr. K. Dijkshoorn, Thema: Iepen Doarren Geloofshelden;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt...;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., . ., M.m.v: vespercommissie;
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. W. Heeren;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., . .;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 15.00 u., * *, Thema: Preek van de Leek, H.A. ;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 19.00 u., ds. R. Praamsma;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. H.F. de Vries, Thema: 85 jaar bestaan van de kerk;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 20 oktober


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 21 oktober


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. J.Hannessen;
Groningen
Rooms-katholiek, Hildegard van Bingenparochie locatie Salvatorkerk, 11.00 u., pastor Arjen Jellema, M.m.v: Koor Gaudete o.l.v. Rick Nijssen;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., ds. K. Meijer;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop.M Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. G.W. van Wingerden;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., Ds. D.J. van Bochove;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. H.F. de Vries, Thema: 85 jaar bestaan van de kerk;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. W.H. Hoorn; Eben Haezer, 19.00 u., kand. J.W. Bonenberg;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.E.Bruinenberg;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. F. van Neerbos;