donderdag 21 juni


Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., Ds J.J van Eckeveld;

vrijdag 22 juni


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. B.P. de Boer;

zaterdag 23 juni


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Liturgiecommissie .;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., pastor N.G. ten Wolde , M.m.v: Cantrix;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Shukat Statuut”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 09.30 u., Mgr. R. van den Hout , Thema: Vormsel, M.m.v: Themakoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. W.. Wiersema;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 24 juni


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., da. A. Buizer-Tchiengang, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 10.00 u., ds. R. Wollenberg, M.m.v: Raad van Kerken.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., dhr. L. Le Pair;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. G. van Wieren;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Dhr.J.Koops Oosterwolde ;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds R. Yetsenga;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., drs.H. de Jong;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Afscheid kinderen kindernevendienst, M.m.v: Dienst in Olterterp;
Blije
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., vacature;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M. K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., P. Groen;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 11.00 u., Ds. Terpstra;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., ds J. de Kok;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Fré Riepma;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Tom Korf;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Mgr. van den Hout, M.m.v: Dames en Herenkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., da. C. Nicolay;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. M. Koppe; vGKN, 13.45 u., ds. K. van Marrum;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., Liturgiegroep, zangdienst in de Hoekstien;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., Drs H. Carlier;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., . leesdienst;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Ritske Tulner;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Gezamelijk met kerken van Buitenpost;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., Mevr. E. de Vries, Pastor;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., mw. J. Dijkstra uit Ee;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., dhr.Y.Zagema;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.D.Bos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.D.Bos;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., H. Dijkstra;
PKN, De Ikker, 09.30 u., G.J. Otter; De Ikker, 14.00 u., ds. A. Bouman;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., Mevr. Ds. F. Flink;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Jan de Jong ;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.T.Wijnsma; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.T.Wijnsma;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. A. de Vries Nijverdal, H.A. ;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 10.00 u., Openluchtdienst Ulesprong Sint Nicolaasga, M.m.v: Ds. Sara de Vries-Terpstra, Ds. W Andel, Ds. J Finnema, Jouster Fanfare;
Dokkum
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.Ds.D.v,Ruiten,Leeuwarden.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., leesdienst; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D.J. Steensma;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., "Goed nieuws" Dienst, Thema: God is goed voor ons., M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra.;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.A.Postma.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. K.D. Smit;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. P. Pit;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds J. Westerink, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds J. Westerink;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Marja Krans;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.J. Verwey; De Fontein, 14.00 u., ds. H. Venema;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., C. Hogchem; Jeruzalemkerk, 19.00 u., C. Hogchem;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. Bos, H.A. ;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik; Grote Kerk, 11.00 u., . .; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken , Thema: Doopdienst; Zuiderkerk, 09.30 u., . .;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., ds L. Fabriek; Bethel, 11.30 u., ds L. Fabriek; Bethel, 19.30 u., Corjan Matsinger;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. Veerman-van Dijk, H.A. ;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Ds. A. J. van der Wiel; Gereformeerd, 14.00 u., Ds. M. Koppe;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds T. Dijkema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. T. Groenveld, Thema: dienst in GKV van Twijzel;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit, H.A. ;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. G. Timmer Twijzelerheide, H.A. ;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman, H.A. ;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. R. Abma;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Br. H. Klinkvis;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum , H.A. ;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, M.m.v: uitzending radio Eenhoorn;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. F. van Neerbos; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan van der Weg, Heerenveen;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., ds.R.Wind, Thema: Schrift en tafel, H.A. ;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds T. Dijkema;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal, H.A. ; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 11.00 u., Ds.P.Wattèl, Thema: Dienst in Ferwoude;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J. Medema;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. H.J. de Groot;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds G. Gardenier, Appingedam;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., * *;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., R. v.d. Wal-van Akker;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. A. Bouman;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. J. Kok, Balk (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. D. van den Bosch-Heij, H.A. ;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr.Frans van Herwijnen;
Harlingen
*, Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. P. Wijngaarden;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. J. van der Wal; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J. van der Wal;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. P. Post;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds. T.G. v.d. Linden (dienst in Grote kerk);
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 19.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Vesper;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.H.Pot; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br.Sietze Ketelaar;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Br. I. van Apeldoorn; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. J.H. Kuiper;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., dhr. Arie Piet;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar , H.A. ;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Ds. P. Post;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. M.K. Boersema;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds W.J. van der Linde;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., Ingemar Granville, Thema: Jongerendienst;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ..; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. J. Kamerling, H.A. ;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Pilkes van Delft;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Gastspreker(s) andere ministries/churches;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. G.J. de Haan;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. M. Zeldenrust, Almere;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Wietse Prins;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., de heer H. Kamphuis, H.A. ;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor T. Huizinga;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds A. Buijs;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. R.F. Mauritz - Lelystad, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: Doopdienst;
Kollumerzwaag
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Marinus Veldman;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. L. Blees;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., J. Glas;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Onbekend, Thema: Zendingszondag;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Br. Dick de Jong;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Ds. Maaike de Jong;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Dillema''s - Prio nr. 1; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma; De Morgenster, 16.30 u., Ds. T.P. Nap;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., J.B. Zippro; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. G. Baan;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Pier Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 12.00 u., ds. Tj. Hiemstra, Leeuwarden, Thema: Jacobijner Noen; Markant in Zuiderburen, 11.30 u., ds. J. Bakker; Pelikaankerk, 09.30 u., Mv.N. Berntsen-Rademaker Leeuwarden;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst, M.m.v: Cantores;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Een ''Psalm 23'' cultuur, tevens toetreden nieuwe leden;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Leiding Kindernevendienst;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., drs. Simonides;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., prop. A.N.J. Scheer; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., prop. H.J. Teeuwissen;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Eigen Commissie; Gereformeerde kerk, 14.00 u., dhr. L. Blees;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 11.00 u., ds. J.G. van der Windt;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. S. Leene;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 10.00 u., Mw. Hanny Faber, dienst in Foswert;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., ds J. van Dijk;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Drs Rollema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds. P. Beintema, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. E. Terpstra Urk, Thema: Voorber. H.A.;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. W. Fijnvandraat uit Leeuwarden;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. M. Beute ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E.C. Rooseboom;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. v. Dijke (Buitenpost);
Offingawier
PKN, De Lege Geaën Offingawier, 09.30 u., mevr. Martha Kroes;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., viering zonder voorganger ., Thema: 1 Cor. 14:26 / Ieder-heeft-iets-dienst, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. K.J. Faber Wolvega;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw C.S. Minnaard-Muller; Hervormde kerk, 09.30 u., D. Vos;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. J. Majoor, H.A. ;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., majoor F. van de Werf;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Pastor K. Dijkshoorn, M.m.v: pastorie tuindienst in Nieuwehorne met mmv de Vrije Fries;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. A. Hartstra;
Oudega (S)
PKN, Sint-Agathatsjerke, 19.30 u., ds. J.F. Mol;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds. H. Roozendal;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ds.P.D. de Haan; Gereformeerde Gemeente, 19.00 u., Ds.P.D. de Haan;
PKN, De Fontein, 11.00 u., de heer H. van Egmond;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. T. P. M. Oomens, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides, dienst in Antonius kerk;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., ds. C. Pronk;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Elverdink Heilig Avondmaal;
Schalsum
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Mw. S. Aardema;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Da Y. Riemersma-Beintema;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, Thema: overstapdienst. ;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 10.00 u., Openluchtdienst Ulesprong Sint Nicolaasga, M.m.v: Ds. Sara de Vries-Terpstra, Ds. W Andel, Ds. J Finnema, Jouster Fanfare;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers, H.A. ; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. H.J. Siegers, H.A. ; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastor Lucas Foekema;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. I. Pheifer;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. B. Posthumus;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., de heer H. van Egmond;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. J.J. de Lange;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J.C. Overeem, Thema: Slaap, M.m.v: Kindernevendienst;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., mw. A.C. Plantinga - Ee, Thema: Bernetsjerke;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., J.Van ''t Spijker Hoogeveen; CGKV, 14.00 u., J. van ''t Spijker Hoogeveen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br P. Witteveen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra; De Flambou, 16.00 u., New generation;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Da Borger-Koetsier;
Suwâld
PKN, PKN, 11.00 u., ds. B. van der Boon;
Terband
Interkerkelijk, Terbantstertsjerke, 09.30 u., Pastoor J. Alferink, M.m.v: Mw. B. Spierings;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. A J Fraanje;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst; De Regenboog, 14.30 u., T. Groenveld;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., J. Glas;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. A.A.J. de Boer; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. T.P. Nap;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. Fraanje Drachten;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. J. K. Abbink; Hervormd, 14.00 u., Prop. J. K. Abbink;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. v.d. Heiden;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., ds. G.J. Krol;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Ds A.d. Poortman; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds A.d. Poortman;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. I. Postma;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. J. Hilverda, H.A. ;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel, H.A. ;
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., * *, Thema: PreeZin dienst; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds S. v.d. Linden uit Hobreke België;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ds D.J. Deuzeman;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., dhr. R. Veenboer;

Friese diensten

zondag 24 juni


Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt, M.m.v: sjongkoar Halleluja, H.A. ;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., dhr. G. Visser;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., Ds. Geart Bruinsma, Fryskepeallen, Thema: Fryske Fesper mei Kantorij Grutte Tsjerke, Theo Jellema en Sytske Eringa (foardracht). nei ôfrin kofje/tee;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. L.H. Westra;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. G.H. Visser; Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. G.H. Visser;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. H. Giliam;

Bijzondere diensten

zondag 24 juni


Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: Overstapdienst groep 8;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds. H Strubbe, Thema: Afscheid van het kostersechtpaar, M.m.v: receptie na afloop ;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. v. Vliet;
PKN, Gereformeerde kerk, 14.00 u., A.J.J. van Vliet;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. P. Groen;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, Thema: afscheid van de kinderkerk, M.m.v: Kinderkerk;
Harlingen
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 10.00 u., ds. L.W. Nijendijk (dienst in feesttent Midlum);
Haulerwijk/Waskemeer
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.00 u., Br. I. van Apeldoorn;
Holwerd
*, It Keechje, 09.30 u., mw.J.Stuiksma, M.m.v: Walk by faith;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. van der Meer;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., PTD team en Age Bandstra, Thema: "Een teken van leven";
Leeuwarden
Evangelisch, Uitzichtgemeente, Vergadering van gelovigen, 10.45 u., Hans Lieberton, Thema: spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. M. Klomp, M.m.v: De Praise-kids.;
Nijhuizum
*, Nijhuizumer tsjerkje, 19.30 u., dhr. H. Lautenbach, M.m.v: Studio It Heidenskip;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, M.m.v: CMV '' Excelsior''" Tuindienst Pastorie;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., Thema: met United in Christ.;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 10.00 u., Ds U Tjallingii;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., Liturgiecommissie .;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. L. de Jong;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, M.m.v: Chr. Muziekver. De Bazuin;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: F. Zwart; St. Martinustsjerke, 14.00 u., ds. J.G. van der Windt;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga, Thema: doopdienst;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 23 juni


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 24 juni


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., ds B.G. Keizer, H.A. ;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. W,Smit;
Groningen
Rooms-katholiek, Hildegard van Bingenparochie locatie Salvatorkerk, 11.00 u., pastor Arjen Jellema, Thema: Zomerviering;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. M. Klomp, M.m.v: De Praise-kids.;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop. F Pierik; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds W. v.d. Wind;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus, Thema: Geestdrift;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., ds. D Visser;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., drs. T.A. Huttenga;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. H. Lassche; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. H. Lassche;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Drs. E. Akkerman;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. A. Marinus;