Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Kantelmoment voor dopersen: delen wat werkt

22 november 2014

De doopsgezinden in Nederland slinken snel. Hoe kunnen de vele kleine gemeenten toch levendig blijven? Delen is het kernwoord van een nieuwe koers.

Lees meer »

Gedenken wordt vast ritueel in Friese ziekenhuizen

22 november 2014

Heerenveen - De Friese ziekenhuizen hebben gisteren de patiënten herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. In alle vijf ziekenhuizen was er een plek waar nabestaanden stil konden staan bij hun dierbaren. Lees meer »

Wat is eigenheid PKN naast pluriformiteit?

15 november 2014

De grootste protestantse kerk van Nederland, de PKN, heeft deze week gesproken over onder meer de inhoud van de preken op zondag en over de vraag wat geloven eigenlijk is. Twee hoogleraren hebben daartoe een notitie geschreven. Daarin wordt onder meer gezegd dat er inhoudelijke impulsen nodig zijn om weerstand te bieden tegen het (geestelijke) klimaat in de samenleving. Elementen van dat klimaat zijn volgens die notitie onder meer cynisme, individualisme en agnosticisme. Met dat laatste wordt gedoeld op de overtuiging van mensen die zegt dat het niet mogelijk is om te weten of God bestaat. Lees meer »