Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Aan het goede leven kan alleen gezamenlijk gestalte gegeven worden

30 november 2016

Waarom dit boek? ,,Ik denk dat de kerk op instorten staat; het systeem werkt niet meer. De volgende generatie is niet op zoek naar een instituut, maar naar mensen die iets met God hebben. Het moet gaan over mens-zijn, over de menselijke maat." Zo verwoordde dr. Jos Douma (1968) de beweegreden voor het schrijven van zijn boek Verlangen naar het goede leven. Afgelopen vrijdagavond werd dit schrijven van de vrijgemaakt-gereformeerde predikant uit Zwolle gepresenteerd. Arie Slob, voormalig leider van de ChristenUnie en tegenwoordig directeur van het Historisch Centrum Overijssel, stelde hem een aantal vragen.

Lees meer »

Nationale Synode: verdeeldheid kunnen we ons niet meer permitteren

08 november 2016

Kiezen we voor een langzame dood of voor de opstanding van het lichaam van het christelijk geloof? Zo scherp stelde pinkstervoorganger Samuel Lee het tijdens de derde Nationale Synode, afgelopen zaterdag in Dordrecht. ,,Het is een historische dag", vond hij. ,,In 1618/1619 waren er bij de Synode van Dordrecht geen Ghanezen of Nigerianen aanwezig, geen Indonesiërs en geen Irakezen. En juist van christenen uit andere delen van de wereld kunnen we leren hoe belangrijk samenwerken is en dat we het ons niet kunnen permitteren om verdeeld te zijn; zie hoe de Armeense en Syrische kerken in hun eigen regio's uit bittere noodzaak de handen ineen geslagen hebben." Zelf had hij ook moeten leren dat een ander op een heel andere manier dan hijzelf vervuld kan zijn van de Heilige Geest. Maar ,,verdeeldheid is een tumor die ons langzamerhand doodvreet", herhaalde hij een paar keer. Lees meer »

Pastor Jamal: vluchtelingenstroom is een kans

08 november 2016

Bijna negenduizend bezoekers uit heel het land waren naar de jaarlijkse dag van Open Doors gekomen, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Onder hen waren duizend kinderen die hun eigen programma's volgden. Het thema was dit jaar 'Heel de kerk’, verwijzend naar het wereldwijde lichaam van Christus en naar ,,de heling van de Here God, die we samen nodig hebben", zei directeur Ruud Kraan. Lees meer »