Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Krúspunt: oersetten is bedarre yn in nije tiid

23 april 2018

It meitsjen fan nije liet- en Bibeloersettingen freget om in oare wurkwize. Mei nije prinsipes oangeande de kar yn wurden en teology foar de praktyk. Dat die sneon bliken op de jier- gearkomste fan Krúspunt yn Akkrum.

Lees meer »

Bij geestelijke verzorging is meten weten

23 april 2018

,,Onderzoek het geestelijke en behoud het concrete.” Deze knipoog naar de bekende tekst van de apostel Paulus gebruikte prof. dr. Martin Walton op een conferentie in Zwolle voor geestelijk verzorgers. Lees meer »

Altijd blij na koffieochtend Dokkum

19 april 2018

Dokkum - Elly Kooistra, Anny de Beer en Sappie Rottiné organiseerden 27 jaar lang vier keer per jaar de interkerkelijke koffieochtend voor vrouwen in De Fontein in Dokkum. Woensdag was de laatste bijeenkomst, met ruim 130 vrouwen. ,,Het gaat niet meer, er is geen opvolging." Lees meer »