Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Pasen vieren te midden van de bommen

19 april 2014

Leeuwarden/Damascus | Het contrast is groot. Waar in Nederland Pasen morgen op veel plaatsen uitbundig gevierd zal worden, zijn christenen op andere plaatsen in de wereld extra waakzaam voor aanslagen. Christelijke feestdagen zijn vaak een bron van spanning voor christenen die leven in moslimlanden. Niet zelden worden er rond deze dagen meer dan gemiddeld aanslagen gepleegd op kerken door extremisten.

Lees meer »

Goede Vrijdag en Pasen op school: de juiste snaar raken bij jongeren

18 april 2014

Hoe besteed je als school aandacht aan je identiteit? ROC Friese Poort vestiging Wilaarderburen zoekt daarvoor naar creatieve wegen rond de feestdagen. En de school biedt schoolpastoraat aan. Dat voorziet in een grote behoefte. Lees meer »

Noordmans-studiedag over verborgen God

18 april 2014

Amsterdam | De jaarlijkse studiedag naar aanleiding van het denken en theologisch werk van de hervormde theoloog Oepke Noordmans (1871-1956) gaat dit jaar over het thema: Religie zonder God? Noordmans herlezen in een actuele discussie over goddelijke presentie en liturgische praktijken. Lees meer »