Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Vrouwen op zoek naar stilte in Grote kerk in Leeuwarden

03 maart 2015

Leeuwarden - Stiltetrainer Mirjam van der Vegt spreekt op zaterdag 14 maart in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden voor vrouwen over stilte. De avond, die valt in de veertigdagentijd voor Pasen, is bedoeld voor ontmoeting en bezinning voor vrouwen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk.

Lees meer »

Kriebelende as ter voorbereiding op het paasfeest

03 maart 2015

Column Lees meer »

Zangers gezocht voor presentatie Lieteboek

28 februari 2015

Leeuwarden - De YFKE, de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, zoekt zangers voor de presentatie van het Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De presentatie van de Friese vertaling van het nieuwe Liedboek is op zaterdag 18 april in de Grote kerk in Leeuwarden. Lees meer »